Vaccinatie zorgverleners

Dit bericht is opgesteld omdat u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangt via een persoonsgebonden budget. De zorgverleners die onder deze wet bij u werken, zijn aan de beurt om gevaccineerd te worden. Het kan zijn dat u daarnaast ook direct zorg ontvangt vanuit de Wlz, Wmo of Jeugdwet. Voor die zorgverleners ontvangt u een uitnodiging op naam via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dit bericht heeft dus alleen betrekking op uw zorgverlener(s) Zvw. Zorgverleners die bij u werken via een zorginstelling, worden via deze instelling opgeroepen om een vaccinatie te halen.

Geen uitnodiging ontvangen?

Indien uw zorgverlener Zvw nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor een vaccinatie, dan kan hij of zij zich vanaf nu aanmelden via de SoloPartners. Uw zorgverlener kan alleen een afspraak maken voor zichzelf, de uitnodiging is niet overdraagbaar.

Hoe gaat het verder?

Zodra uw zorgverlener zich heeft aangemeld bij Solopartners dan ontvangt hij of zij via de mail een uitnodiging voor vaccinatie. Met die uitnodiging kan hij of zij zelf een afspraak maken door te bellen met het landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. Het contactcentrum van de GGD is 7 dagen per week open: van 8.00 tot 20.00 uur. De GGD’en geven de vaccinaties op verschillende plaatsen in Nederland.

Twee prikken

Uw zorgverlener krijgt twee keer een prik. Bij het contactcentrum maakt hij of zij meteen een afspraak voor de eerste én de tweede prik. De tweede prik volgt ongeveer drie weken na de eerste prik. In de tussentijd is hij nog niet volledig beschermd tegen het coronavirus.

Meer weten?

Heeft u vragen over het coronavirus of de vaccinatie? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. Of kijk op coronavaccinatie.nl van Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via: