Declareren van pgb uitgaven

U declareert de nota van uw pgb verpleging en verzorging achteraf bij ons. U kunt alleen zorg declareren die u al heeft ontvangen. Voor het declareren van zorg zijn er twee formulieren:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Worden uw informele zorgverlener(s) door de SVB uitbetaald? U hoeft dan geen declaratieformulier(en) bij ons in te dienen. Dan dient u de declaraties/urenbriefjes in bij de SVB, de SVB declareert dan namens u bij ons. Let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor het indienen van juiste declaraties.

Formele zorgverlener

Heeft u een formele zorgverlener? U ontvangt dan van deze zorgverlener een nota. Deze nota dient u samen met bovenstaand formulier bij ons in.

Wij maken het bedrag waar u recht op heeft binnen 10 werkdagen aan u over. U betaalt vervolgens zelf uw zorgverleners.

Tips voor declareren

  • De informele zorgverlener mag niet meer dan 40 uur per week declareren, ook als de informele zorgverlener bij meerdere personen de zorg geeft.
  • Wij vergoeden niet meer dan het aantal toegekende uren in pgb, welke op uw toekenningsverklaring staan.
  • Het aantal minuten rondt u af op vijf minuten.

Nota pgb declareren

U kunt op verschillende manieren uw nota van uw pgb declareren:

3. Per post

U kunt uw nota opsturen naar, De Friesland, Afdeling pgb Zvw, Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden.

4. De nota langsbrengen

Door het coronavirus blijven onze servicepunten voorlopig gesloten. Servicepunt Leeuwarden en onze mobiele servicepunten openen weer zodra de situatie rond corona dit toelaat. Dan kunt u uw nota ook langsbrengen op de Sophialaan 50 in Leeuwarden, of bij een van onze servicepunten of mobiele servicepunten.

Heeft u vragen over het declareren?

Wij helpen u graag. U kunt bellen naar (058) 291 38 27. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor