Declareren van pgb uitgaven

U declareert de nota van uw pgb verpleging en verzorging achteraf bij ons. U kunt alleen zorg declareren die u al heeft ontvangen. Voor het declareren van zorg zijn er twee formulieren:

Aandachtspunten bij declareren

  • De informele zorgverlener mag niet meer dan 40 uur per week declareren, ook als de informele zorgverlener bij meerdere personen de zorg geeft.
  • Wij vergoeden niet meer dan het aantal toegekende uren in pgb, welke op uw toekenningsverklaring staan.
  • Het aantal minuten rondt u af op vijf minuten.

Formele zorgverlener

Heeft u een formele zorgverlener? U ontvangt dan van deze zorgverlener een nota. Deze nota dient u samen met dit digitaal invulbare declaratieformulier (pdf) bij ons in. Wij maken het bedrag waar u recht op heeft binnen 10 werkdagen aan u over. U betaalt vervolgens zelf uw zorgverleners.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Worden uw informele zorgverlener(s) door de SVB uitbetaald? U hoeft dan geen declaratieformulier(en) bij ons in te dienen. Dan dient u de declaraties/urenbriefjes in bij de SVB, de SVB declareert dan namens u bij ons. Let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor het indienen van juiste declaraties.

Nota declareren

U kunt op verschillende manieren uw nota van uw pgb declareren.

Online

U kunt uw nota online declareren via Mijn De Friesland of met onze De Friesland App.

Per post

U kunt uw nota opsturen naar, De Friesland, Afdeling pgb Zvw, Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden.

De nota langsbrengen

U kunt uw nota ook bij ons hoofdkantoor langs brengen op de Sophialaan 50 in Leeuwarden, of bij een van onze servicepunten of mobiele servicepunten.

Vragen

Heeft u vragen over het declareren? Wij helpen u graag. U kunt uw vraag mailen naar pgb@defriesland.nl of bellen naar (058) 291 38 27. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor