Wat is een PGB?

Een PGB geeft u veel vrijheid… en ook verplichtingen.

Met een PGB mag u veel zelf regelen:

  • U zoekt zelf naar geschikte zorgverleners.
  • U sluit zelf de overeenkomsten met zorgverleners.
  • U betaalt zelf uw zorgverleners uit.
  • U heeft onder andere de verplichting zelf voor een goede administratie te zorgen.
  • U heeft onder andere de verplichting juiste declaraties bij ons in te dienen.

Brochure Hoe wordt uw persoonsgebonden budget geregeld (pdf)
Reglement Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (pdf).

400 test text
500 test text
600 test text