Polisvoorwaarden

Hier vindt u de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering in 2023, 2022 en 2021.

In de verzekeringsvoorwaarden kunt u opzoeken welke zorg wordt vergoed. Naast de polisvoorwaarden vindt u hier de reglementen, vergoedingenoverzichten, wijzigingsbrochures en zorgverzekeringskaarten.  

Polisvoorwaarden Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis 2023 (pdf, 960 KB)
Download de volledige verzekeringsvoorwaarden voor 2023 van onze basisverzekeringen.

Voorwaarden aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 2023 (pdf, 1,1 MB)
De volledige polisvoorwaarden voor 2023 van de Aanvullende (Tand)Verzekering Instap, Opstap, Doorstap, Budget, Standaard, Extra en Optimaal.

Extra vergoedingen Plus-pakket 2023 ( pdf, 420,5 KB)
Bekijk de extra vergoedingen en voorwaarden voor 2023 van het Pluspakket.

Voorwaarden AV Frieso Compleet 2023 (pdf, 838,1 KB)
De polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering AV Frieso Compleet in 2023.

Lijst van erkende beroepsverenigingen en behandelingen alternatieve geneeswijzen 2023 (pdf, 1,4 MB)
Welke beroepsverenigingen door ons erkend zijn en de lijst met behandelingen voor 2023 staan op deze lijst.

Reglement Hulpmiddelenzorg Alles Verzorgd Polis 2023 (pdf, 1,3 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd van 2023 van De Friesland.

Reglement Hulpmiddelenzorg Zelf Bewust Polis 2023 (pdf, 1,3 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd en de Zelf Bewust Polis van 2023 van De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg 2023 Alles Verzorgd Polis (pdf, 1,2 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd van 2023 De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg 2023 Zelf Bewust Polis (pdf, 1,2 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Zelf Bewust Polis van 2023 De Friesland.

Techniek en materiaalkosten 2023 (pdf, 174,6 KB)
Een overzicht van onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten bij een volledig boven- of onderprothese.

Lijst preferente geneesmiddelen 2023 (pdf, 78,2 KB)
Een overzicht van preferente geneesmiddelen met door ons aangewezen preferente fabrikanten van geneesmiddelen in 2023.

Lijst specialistische geneesmiddelen 2023 (pdf, 78,2 KB)
Een overzicht van specialistische geneesmiddelen die alleen worden vergoed als ze in of door een ziekenhuis worden verstrekt.

Reglement pgb Verpleging & Verzorging 2023 (pdf, 2 MB)
Reglement pgb Verpleging & Verzorging behorend bij de Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis.

Toetscriteria herbeoordeling indicaties pgb 2023 (pdf, 2,2 MB)
Voor aanspraak ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ Zvw bij machtigingenbeleid (pgb en niet-gecontracteerde zorgaanbieder)

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2023 (pdf, 131 KB)
Een overzicht van de vergoedingen in 2023 van de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2023 (pdf, 353 KB)
Een overzicht van de vergoedingen in 2023 van de basisverzekering Zelf Bewust Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compleet 2023 (pdf, 560 KB)
Overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen Frieso Compleet.

Vergoedingenoverzicht Plus-pakket 2023 (pdf, 145 KB)
Overzicht van de vergoedingen van het Plus-pakket

Engelstalige vergoedingenoverzichten:

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2023 (English) (pdf, 131 KB)
This cover plan provides you with clear details of what is covered under our basic 'Alles Verzorgd Polis' health insurance policy as well as the additional cover you are entitled to if you have taken out supplemental health and/or dental insurance with your basic insurance in 2023.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2023 (English) (pdf, 353 KB)
This cover plan provides you with clear details of what is covered under our basic 'Zelf Bewust Polis' health insurance policy as well as the additional cover you are entitled to if you have taken out supplemental health and/or dental insurance with your basic insurance in 2023.

Vergoedingenoverzicht Plus-pakket 2023 (English) (pdf, 145 KB)
This cover plan provides you with clear details of what is covered under our basic 'Alles Verzorgd Polis' health insurance policy as well as the additional cover you are entitled to as part of your employer's Plus package in 2023.

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tand)verzekeringen (pdf, 101 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering, aanvullende (tand)verzekeringen en AV Frieso per 1 januari 2023.

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende verzekeringen (pdf, 77 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen per 1 januari 2023.

Brochure met wijzigingen van Alles Verzorgd Polis, Zelf Bewust Polis en de aanvullende (tand)verzekeringen (pdf, 113 KB)
Een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekeringen, de aanvullende (tandarts)verzekeringen en AV Frieso per 1 januari 2023.

Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging 2023 (pdf, 187,3 KB)
Een overzicht van de veranderingen in persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

Polisvoorwaarden Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis 2022 (pdf, 960 KB)
Download de volledige verzekeringsvoorwaarden voor 2022 van onze basisverzekeringen.

Voorwaarden aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 2022 (pdf, 1,1 MB)
De volledige polisvoorwaarden voor 2022 van de Aanvullende (Tand)Verzekering Instap, Opstap, Doorstap, Budget, Standaard, Extra en Optimaal.

Extra vergoedingen Plus-pakket 2022( pdf, 420,5 KB)
Bekijk de extra vergoedingen en voorwaarden voor 2022 van het Pluspakket.

Voorwaarden AV Frieso Compleet 2022 (pdf, 838,1 KB)
De polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering AV Frieso Compleet in 2022.

Lijst van erkende beroepsverenigingen en behandelingen alternatieve geneeswijzen 2022 (pdf, 1,4 MB)
Welke beroepsverenigingen door ons erkend zijn en de lijst met behandelingen voor 2022 staan op deze lijst.

Reglement Hulpmiddelenzorg Alles Verzorgd Polis 2022 (pdf, 1,3 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd van 2022 van De Friesland.

Reglement Hulpmiddelenzorg Zelf Bewust Polis 2022 (pdf, 1,3 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd en de Zelf Bewust Polis van 2022 van De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg 2022 Alles Verzorgd Polis (pdf, 1,2 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd Polis van 2022 De Friesland

Reglement Farmaceutische Zorg 2022 Zelf Bewust Polis (pdf, 1,2 MB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Zelf Bewust Polis van 2022 De Friesland

Reglement pgb Verpleging & Verzorging 2022 (pdf, 2 MB)
Reglement pgb Verpleging & Verzorging behorend bij de Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis.

Techniek en materiaalkosten 2022 (pdf, 174,6 KB)
Een overzicht van onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten bij een volledig boven- of onderprothese

Lijst gespecialiseerde geneesmiddelen 2022 (pdf, 78,2 KB)
Een overzicht van specialistische geneesmiddelen die alleen vergoed worden als ze in of door het ziekenhuis afgegeven worden.

Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera (pdf, 2,3 MB)
Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2022 (pdf, 79,4 KB)
Een overzicht van de vergoedingen in 2022 van de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2022 (pdf)
Een overzicht van de vergoedingen in 2022 van de basisverzekering Zelf Bewust Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compleet 2022 (pdf, 186 KB)
Overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen Frieso Compleet.

Vergoedingenoverzicht Plus-pakket (pdf, 135,4 KB)
Overzicht van de vergoedingen van het Plus-pakket

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tand)verzekeringen (pdf, 130,3 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen per 1 januari 2022.

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tand)verzekeringen Plus (pdf, 154,5 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen Plus per 1 januari 2022.

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende verzekeringen (pdf, 150,6 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen per 1 januari 2022.

Brochure met wijzigingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekering Frieso (pdf, 103,3 KB)
Een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en de AV Frieso per 1 januari 2022.

Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging 2022 (pdf, 187,3 KB)
Een overzicht van de veranderingen in persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

Polisvoorwaarden Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis 2021 (pdf, 578,2 KB)
Download de volledige verzekeringsvoorwaarden voor 2021 van onze basisverzekeringen.

Voorwaarden aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 2021 (pdf, 1,1 MB)
De volledige polisvoorwaarden voor 2021 van de Aanvullende (Tand)Verzekering Instap, Opstap, Doorstap, Budget, Standaard, Extra en Optimaal.

Voorwaarden AV Frieso Compact en Compleet 2021 (pdf, 676 KB)
De polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering AV Frieso Compact en Compleet in 2021.

Lijst van erkende beroepsverenigingen en vergoedingenoverzicht behandelingen alternatieve geneeswijzen 2021 (pdf, 54,9 KB)
Welke beroepsverenigingen door ons erkend zijn en de lijst met behandelingen voor 2021 staan op deze lijst.

Reglement Hulpmiddelenzorg 2021 (pdf, 277,2 KB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd en de Zelf Bewust Polis van 2021 van De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg 2021 (pdf, 295,2 KB)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorg en de Zelf Bewust Polis van 2021 De Friesland

Reglement pgb Verpleging & Verzorging 2021 (pdf, 179 KB)
Reglement pgb Verpleging & Verzorging behorend bij de Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis.

Techniek en materiaalkosten 2021 (pdf, 227,1 KB)
Een overzicht van onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten bij een volledig boven- of onderprothese

Lijst gespecialiseerde geneesmiddelen 2021 (pdf, 78 KB)
Een overzicht van specialistische geneesmiddelen die alleen vergoed worden als ze in of door het ziekenhuis afgegeven worden.

Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera (pdf, 2,3 MB)
Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2021 (pdf, 111,2 KB)
Een overzicht van de vergoedingen in 2021 van de basisverzekering Alles Verzorgd Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende (tandarts)verzekeringen 2021 (pdf, 862,6 KB)
Een overzicht van de vergoedingen in 2021 van de basisverzekering Zelf Bewust Polis en de aanvullende (tandarts)verzekeringen van De Friesland die daarbij horen.

Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compleet en Compact 2021 (pdf, 564,2 KB)
Overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen Frieso Compact en Compleet.

Brochure met belangrijkste wijzigingen in de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen (pdf, 182,3 KB)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2021.

Brochure met wijzigingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekering Frieso (pdf, 115,8 KB)
Een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en de AV Frieso per 1 januari 2021.

Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging 2021 (pdf, 87,7 KB)
Een overzicht van de veranderingen in persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor