Disclaimer

De Friesland Zorgverzekeraar behoudt altijd het recht de website, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De Friesland Zorgverzekeraar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden op de website staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De inhoud van de website wordt wanneer relevant vernieuwd. Informatie over (zorg)verzekeringen en vergoedingen worden minimaal een keer per jaar, aan het einde van het jaar, herzien en geactualiseerd.

De Friesland maakt op de website gebruik van content en tests van MedicInfo. Deze content en tests bevatten slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Gebruik voor eigen risico

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. De Friesland Zorgverzekeraar aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De Friesland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.

Directe of indirecte schade

Je kunt informatie, producten of diensten verkrijgen via deze website. De Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Is er een wijziging in voorwaarden en premies?

Dan kunnen er verschillen ontstaan tussen de gegevens op de website en de door De Friesland gehanteerde voorwaarden en premies. Uitsluitende de werkelijk gehanteerde voorwaarden en premies van De Friesland zijn dan van toepassing.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is eigendom van De Friesland en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Schriftelijke toestemming

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Friesland de inhoud van de website en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

Vergelijken van zorgverzekeringen

De toepassing 'Vergelijken van zorgverzekeringen' van De Friesland Zorgverzekeraar wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden en onvolkomenheden op voorkomen en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Door het gebruik van deze site aanvaard je deze disclaimer.

De toepassing 'Vergelijken van zorgverzekeringen' die De Friesland Zorgverzekeraar jou biedt, is gebaseerd op een vergelijker ontwikkeld door PrizeWize B.V. De gegevens die gebruikt zijn in de vergelijking zijn aangeleverd door Zorgweb B.V. aangevuld met gegevens die verzameld zijn door PrizeWize B.V. De gegevens worden waar mogelijk periodiek geactualiseerd. Het is mogelijk dat niet alle gegevens voorhanden zijn en dus niet worden getoond.

De inhoud van de toepassing is eigendom van De Friesland Zorgverzekeraar en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

Omdat de inhoud van de toepassing regelmatig wordt geactualiseerd, adviseren wij je dan ook om de weergegeven informatie regelmatig te controleren op wijzigingen.

Vind je zorgverlener

De toepassing ‘Vind je Zorgverlener’ van De Friesland Zorgverzekeraar wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden en onvolkomenheden op voorkomen en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Door het gebruik van deze toepassing aanvaardt de gebruiker deze disclaimer.

De toepassing ‘Vind je Zorgverlener’ die De Friesland Zorgverzekeraar je biedt, is gebaseerd op gegevens, marktonderzoeken en data-analyses van onder meer Mediquest B.V., Stichting Miletus en De Friesland Zorgverzekeraar zelf. De kwaliteitsscores en patiëntervaringen die getoond worden zijn afkomstig uit deze onderzoeken en analyses. Het gaat in alle gevallen om gemiddelde waarden. Deze marktonderzoeken en analyses worden periodiek actueel gehouden. In de toepassing zijn links naar externe websites geplaatst. Deze links zijn zorgvuldig gekozen. De Friesland Zorgverzekeraar neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe websites.

Het gebruik van gegevens die worden vermeld in de toepassing deze site is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De Friesland Zorgverzekeraar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

De Friesland Zorgverzekeraar kan voor door individuele verzekerden genoten zorg die door hen op eigen initiatief gekozen is op basis van 'Vind je zorgverlener' geen enkele garantie geven en is niet aansprakelijk voor eventuele (medische) fouten of geleden schade.

De inhoud van de toepassing 'Vind je zorgverlener' is eigendom van De Friesland Zorgverzekeraar en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de toepassing mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé- doeleinden. Overname van deze toepassing, verspreiden of op enige vorm vermenigvuldigen en aan anderen ter beschikking stellen is zonder uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van De Friesland Zorgverzekeraar niet toegestaan.

Omdat de inhoud van 'Vind je zorgverlener' regelmatig wordt geactualiseerd, adviseren wij de gebruiker dan ook om de weergeven informatie regelmatig te controleren op wijzigingen.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer