Persoonsgebonden budget

Als u verpleging en/of verzorging nodig heeft, kunt u gebruik maken van gecontracteerde zorg of van een pgb als u onder de voorwaarden voor toegang valt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig om in aanmerking te komen voor verpleging en/of verzorging. U kiest voor een pgb als u zelf uw zorg thuis wilt en kunt regelen.

Belangrijk

U heeft al een pgb via het zorgkantoor of via de gemeente voor uw verpleging en/of verzorging? In dat geval komt u niet in aanmerking voor een pgb via uw zorgverzekeraar.

Actueel

Bekijk het laatste nieuws met betrekking tot het pgb.

Wat is een pgb?

Een pgb geeft u veel vrijheid… en ook verplichtingen. Welke dat zijn leggen wij u uit.

Pgb en overstappen

U stapt naar ons over en u heeft een pgb? Er zijn dan verschillende mogelijkheden.

Verpleging en/of verzorging regelen

De verpleegkundige bekijkt uw persoonlijke situatie en stelt uw zorgbehoefte vast.

Formulieren

De formulieren pgb voor u op een rijtje.

Reglement pgb

In het Reglement pgb staat wat uw rechten en uw plichten zijn.

Verschil pgb en gecontracteerde zorg

Wij leggen u graag uit wat het verschil is tussen een pgb en zorg via gecontracteerde zorgverleners.

Combinatie pgb en gecontracteerde zorg

U kunt ook een combinatie pgb en gecontracteerde zorg afnemen.

Jeugd

Wat valt er onder de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg?

Vertegenwoordiger pgb

U kunt een vertegenwoordiger voor uw pgb aanstellen.

U zoekt een pgb Zorgverlener

Het vinden van een zorgverlener kan lastig zijn. Wij geven u graag een aantal tips die u helpen een zorgverlener te vinden.

Contracten afsluiten

Welke afspraken moeten in een contract met een zorgverlener staan? En met welke zorgverleners moet u een contract afsluiten?

Wijziging indicatie zorg

Wie stelt de nieuwe indicatie: Centrum Indicatie Zorg (CIZ), Gemeente of verpleegkundige? En hoe zit het met wijzigingen?

AGB code formele zorgverleners

Het is verplicht om voor een formele zorgverlener een AGB code op de nota te vermelden.

Goede administratie

Hoe zorgt u voor een goede administratie? Meer informatie over de bewaarplicht en voorbeelden.

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan voor u de salarisadministratie doen als er een arbeidsovereenkomst is.

Pgb nota's declareren

Heeft u pgb nota's die uw wilt declareren? Dat kunt u op verschillende manieren doen.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor