Wijziging indicatie zorg

Er zijn verschillende regelingen om de zorg te krijgen via een pgb.

Wie geeft de indicatie?

Dat verschilt per soort zorg die je nodig hebt. Dat kan het CIZ, je gemeente of een wijkverpleegkundige zijn.

  • Voor de Wet langdurige zorg stelt het CIZ jouw indicatie.
    Het gaat dan om 24 uurs zorg, die je de rest van je leven nodig hebt.
  • Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning stelt jouw gemeente de indicatie.
    Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, jeugdzorg.
  • Voor de Zorgverzekeringswet stelt een wijkverpleegkundige jouw indicatie.
    Het gaat dan om zorg zoals verpleegkundigen die bieden. Verzorging en/of verpleging.

Wijziging doorgeven

Krijg je een nieuwe indicatie voor zorg? Of wijzig je van regeling? Geef dit dan schriftelijk aan ons door. Of gebruik ons online contactformulier. Doe dit zo snel mogelijk om problemen achteraf te voorkomen.

Je kunt de wijzigingen sturen naar:

De Friesland
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer