Wijziging indicatie zorg

Er zijn verschillende regelingen om de zorg te krijgen via een pgb.

Wie geeft de indicatie?

Dat verschilt per soort zorg die u nodig heeft. Dat kan het CIZ, uw gemeente of een wijkverpleegkundige zijn.

  • Voor de Wet langdurige zorg stelt het CIZ uw indicatie.
    Het gaat dan om 24 uurs zorg, die u de rest van uw leven nodig heeft.
  • Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning stelt uw gemeente de indicatie.
    Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, jeugdzorg.
  • Voor de Zorgverzekeringswet stelt een wijkverpleegkundige uw indicatie.
    Het gaat dan om zorg zoals verpleegkundigen die bieden. Verzorging en/of verpleging.

Wijziging doorgeven

Krijgt u een nieuwe indicatie voor zorg? Of wijzigt u van regeling? Geef dit dan schriftelijk aan ons door. Doe dit zo snel mogelijk om problemen achteraf te voorkomen.

U kunt de wijzigingen sturen naar:

De Friesland
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor