Contracten afsluiten met zorgverleners

Het is belangrijk dat u met al uw zorgaanbieders/zorgverleners een overeenkomst afsluit. Hierin legt u onder andere afspraken vast over de zorg en hoeveel u daarvoor betaalt. Dit geldt niet alleen voor formele (professionele) zorgaanbieders, zoals een thuiszorgorganisatie. Ook voor zogenoemde informele zorgverleners (natuurlijke personen). U kunt dan denken aan uw partner, een familielid, of een kennis. U en uw zorgaanbieder/zorgverlener bewaren allebei een overeenkomst. 

Voorbeeld overeenkomsten

Voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U wordt werkgever?

Let op: In bepaalde situaties (als er een arbeidsovereenkomst/arbeidsrelatie is) wordt u werkgever. U moet zich houden aan werkgeverstaken zoals doorbetaling van loon als uw zorgverlener ziek wordt, re-integratietraject starten, minimumloon betalen, werkgeverslasten zoals loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst, premies betalen, etc. U kunt hiervoor gebruik maken van de werkgeversondersteuning van de SVB.

Arbeidsovereenkomst van 4 of meer dagen

U heeft een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dagen? Dan betekent dat, dat u volledig werkgever bent. U moet dan werkgeverspremies afdragen. De hoogte van deze premies is ongeveer 23%. U spreekt een bruto-uurloon af met uw zorgverlener dat lager is dan de maximale informele vergoeding. Als bovenstaande op uw zorgverlener van toepassing is, kunt u bij de SVB navragen hoeveel procent de werkgeverslasten bedragen.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor