Contracten afsluiten met zorgverleners

Het is belangrijk dat u met al uw zorgaanbieders/zorgverleners een overeenkomst afsluit. Hierin legt u onder andere afspraken vast over de zorg en hoeveel u daarvoor betaalt.

Overeenkomst zorgaanbieders en zorgverleners

Dit geldt niet alleen voor formele (professionele) zorgaanbieders, zoals een thuiszorgorganisatie. Ook voor zogenoemde informele zorgverleners (natuurlijke personen). U kunt dan denken aan

  • uw partner
  • een familielid
  • een kennis

U en uw zorgaanbieder/zorgverlener bewaren allebei een overeenkomst.

Zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben mogen niet vanuit het pgb worden betaald.

Zie ook verschil pgb en gecontracteerde zorg

Voorbeeld overeenkomsten

Voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U wordt werkgever?

Let op: In bepaalde situaties (als er een arbeidsovereenkomst/arbeidsrelatie is) wordt u werkgever. U moet zich houden aan werkgeverstaken zoals

  • doorbetaling van loon als uw zorgverlener ziek wordt
  • re-integratietraject starten
  • minimumloon betalen
  • werkgeverslasten zoals loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst
  • premies betalen

U kunt hiervoor gebruik maken van de werkgeversondersteuning van de SVB.

Arbeidsovereenkomst van 4 of meer dagen

U heeft een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dagen? Dat betekent dat u volledig werkgever bent. U moet dan werkgeverspremies afdragen. De hoogte van deze premies is ongeveer 23%.

U spreekt een bruto-uurloon af met uw zorgverlener dat lager is dan de maximale informele vergoeding. Als bovenstaande op uw zorgverlener van toepassing is, kunt u bij de SVB navragen hoeveel procent de werkgeverslasten bedragen.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor