Reiskosten ziekenvervoer

U moet met de taxi, bus, tram, trein of auto naar het ziekenhuis en wilt een vergoeding? Dan heeft u toestemming van de Vervoerslijn nodig.

Vergoeding kosten voor vervoer

Krijgt u een behandeling die vergoed wordt uit de basisverzekering waarvoor u naar een zorgverlener moet reizen? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van uw reiskosten. We leggen u graag uit wanneer u recht heeft op vergoeding en hoe u dit kunt regelen.

 1. Recht op vergoeding?

  U heeft alleen recht op vergoeding voor ziekenvervoer voor zorg uit de basisverzekering.

 2. Vraag toestemming aan

  Heeft u recht op vergoeding? Dan moet u eerst vooraf toestemming regelen bij ons via onze Vervoerslijn.

 3. Regel uw vervoer

  Heeft u toestemming gekregen? Dan kunt u nu uw vervoer regelen.

 4. Declareer uw kosten

  Heeft u kosten gemaakt? Deze kunt u na afloop bij ons declareren.

Wanneer heeft u recht op vergoeding?

U heeft recht op vergoeding van uw reiskosten als:

 • u nierdialyse krijgt. *
 • u een oncologische behandeling (radio-, immuun- of chemotherapie) krijgt. *
 • u een blijvende visuele handicap heeft. Uw zicht is minder dan 20%, u kunt niet alleen reizen en u heeft vervoer nodig in verband met een behandeling die vergoed wordt uit de basisverzekering.
 • u rolstoel afhankelijk bent en u heeft vervoer nodig in verband met een behandeling die vergoed wordt uit de basisverzekering.
 • u gebruik maakt van geriatrische revalidatiezorg.
 • u een groepsbehandeling nodig heeft binnen een zorgprogramma voor specifieke patiëntgroepen.
 • u donor bent bij een transplantatie.
 • uw kind jonger is dan 18 jaar en intensieve kindzorg krijgt.
 • u voldoet aan de voorwaarden van de hardheidsclausule.

* Dit geldt ook voor vervoer in verband met consulten, onderzoeken of controles van genoemde zorg.

Wat is de hardheidsclausule?

Bij de hardheidsclausule wordt gekeken hoe vaak u behandeld wordt, hoe lang en hoe ver u moet reizen voor uw behandeling. Daarnaast moet het gaan om een behandeling die wordt vergoed uit de basisverzekering. Een intake, consult, onderzoek of controle die samenhangt met deze behandeling telt ook mee voor de berekening.

Bereken of u recht heeft op vergoeding op basis van de hardheidsclausule

Vraag uw toestemming aan

 • Snel en makkelijk met De Friesland App bij ‘Zelf regelen’
 • Of bel de Vervoerslijn via 058 291 38 19. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur.

Bij een zorgprogramma voor specifieke patiëntgroepen hoeft u de toestemming niet zelf aan te vragen. Dit doet de zorginstelling voor u.

Toestemming gekregen? Regel uw vervoer

 • Per kilometer vergoeden wij € 0,37 op basis van de snelste route.
 • Het aantal kilometers berekenen we met de routeplanner Easy Travel. Wilt u de afstand zelf (nog eens) berekenen? Log hiervoor in met uw DigiD in Mijn De Friesland.

Bereken de afstand van uw route

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl

Voor taxivervoer neemt u contact op met ZCN. Zij plannen voor u de afspraak in. U kunt dit telefonisch doen via (088) 579 88 88 of eenvoudig online via de website van ZCN.

 • Bestel uw taxi minimaal 24 uur van tevoren.
 • U kunt meerdere afspraken tegelijk inplannen.
 • U hoeft de chauffeur zelf eerst niet te betalen. Deze stuurt de nota rechtstreeks naar ons. Voor de kosten van eigen risico of eigen bijdrage krijgt u een nota van ons.
 • De chauffeur is uiterlijk 15 minuten voor of na de afgesproken tijd bij u aanwezig.
 • De chauffeur haalt u op bij de voordeur. Woont u in een flat? Dan de portiekdeur. Bij een zorginstelling haalt de chauffeur u op in de centrale hal.
 • Reist u met meerdere personen in de taxi? De rit kan hierdoor langer duren. Maar nooit meer dan 30 minuten extra.
 • Zorgt u ervoor dat u na uw behandeling op de afgesproken tijd in de centrale hal van de zorginstelling staat? Weet u de tijd niet? U kunt na uw behandeling altijd even bellen met ZCN voor een nieuwe afspraak. U wordt dan binnen een half uur na het bellen opgehaald.

Vertrekt u van een ander adres of heeft u een andere bestemming nodig? Dan heeft u eerst opnieuw toestemming nodig van de Vervoerslijn. Neem hiervoor contact met ons op via (058) 291 38 19.

Vergoeding en voorwaarden

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding voor reiskosten. Welke voorwaarden er gelden leest u op de vergoedingenpagina ziekenvervoer. Zo betaalt u eigen risico en geldt er een eigen bijdrage per kalenderjaar.

Parkeerkosten vergoeden wij niet

Moet u langer parkeren? Sommige ziekenhuizen bieden parkeerkaarten aan met korting. Informeer hiernaar bij uw ziekenhuis. 

Declareer uw reiskosten

 • Heeft u gebruik gemaakt van eigen vervoer, openbaar vervoer of een taxivervoerder die niet is aangesloten bij ZCN? Dan kunt u uw reiskosten zelf bij ons declareren.
 • Heeft u gebruik gemaakt van ZCN? Dan hoeft u zelf de rekening niet in te sturen. ZCN regelt de declaratie voor u. 

Om te berekenen of u in aanmerking komt voor een vergoeding moet u een aantal vragen beantwoorden.

1). Krijgt u de behandeling (waarvoor u vervoer nodig heeft) vergoed uit de basisverzekering?

Ja: ga door naar vraag 2.
Nee: u krijgt geen vergoeding voor uw reiskosten. Misschien kunt de u de kosten die u maakt wel opgeven bij uw belastingaangifte.
Weet ik niet: bekijk alle vergoedingen om te kijken of uw behandeling onder de basisverzekering valt.

2). Hoelang en hoe vaak reist u voor de behandeling?

Ga hierbij uit van het minimale aantal keer dat u vervoer nodig heeft volgens uw zorgverlener. Dit staat in uw persoonlijke behandelplan. Geeft uw zorgverlener bijvoorbeeld aan dat u een behandeling nodig heeft voor 1 of 2 keer per week voor een periode van 4 tot 6 maanden? Dan gaan wij uit van minimaal 1 behandeling per week voor een periode van 4 maanden.

Beantwoord de volgende vragen:

 • Hoeveel maanden heeft u vervoer nodig? heeft. (maximaal 12).
 • Hoeveel keer per week heeft u vervoer nodig?
 • Hoeveel kilometer is een enkele reis? (maximaal 200 km)

Is de enkele reis langer dan 200 kilometer? Dan heeft u vooraf altijd toestemming nodig van ons. Soms krijgt u namelijk toestemming voor een reis langer dan 200 kilometer per enkele reis. Dan geldt het maximum niet.

3). Bereken uw vergoeding:

Zet uw antwoorden uit stap 2 in de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (aantal kilometer enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor) = ?

Is de uitkomst groter dan of gelijk aan 250? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw reiskosten. Vraag vooraf een machtiging aan via de app.

Rekenvoorbeeld
Stel u gaat 8 maanden per jaar naar het ziekenhuis voor uw behandeling. En dit doet u 2 keer per week. Het ziekenhuis ligt op 21 kilometer afstand.

De berekening ziet er dan zo uit:

8 (maanden) x 2 (keer per week) x 21 (kilometer enkele reis) = 336. Uw uitkomst is groter dan 250, dus u heeft recht op vergoeding voor vervoerskosten.

Komt u er niet uit of is één van onderstaande situaties van toepassing? Neem dan contact op met onze Vervoerslijn.

 • U gaat voor uw behandeling naar meerdere zorgverleners op verschillende locaties;
 • U heeft vervoer nodig voor meerdere langdurige aandoeningen of ziekten;
 • Het aantal keer dat u vervoer nodig heeft varieert per week

U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 13.00 uur op het telefoonnummer (058) 291 38 19.

 • U vertrekt vanaf een ander adres 
 • Uw bestemming wijzigt 
 • Het aantal ritten waarvoor toestemming is gegeven is niet voldoende
 • De behandeling duurt langer dan waarvoor toestemming is gegeven

Wilt u weten of een bepaalde vervoerder behoort tot het netwerk van ZCN? Dan kunt u contact opnemen met ZCN via (088) 579 88 88. U kunt de door u gekozen vervoerder eventueel ook zelf contact op laten nemen met ZCN.

Verblijft u in een ziekenhuis of GGZ-instelling? Vanuit de aanvullende verzekering is er een vergoeding voor reis- en overnachtingskosten voor bezoekers.

Lees meer over de vergoeding reis- en verblijfskosten bezoekers

In plaats van een vergoeding voor kosten van vervoer, kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor overnachting krijgen.

Lees meer over de vergoeding overnachting in plaats van vervoer

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor