Heeft u psychologische hulp nodig?

Wanneer u psychologische hulp nodig heeft is het vaak lastig om uit te zoeken hoe het zit met uw zorgverzekering. Wij helpen u graag.

Vergoedingen psychologische hulp

Psychische klachten komen veel voor. Soms gaat dit vanzelf over, maar het kan ook zijn dat u hierbij hulp nodig heeft. Uit welke verzekering de vergoeding komt hangt af van uw behandeling. Heeft u een behandeling nodig voor geestelijke gezondheidszorg door een psycholoog of psychiater? Dan is er vanuit de basisverzekering een vergoeding. Heeft u hulp nodig bij relatieproblemen (zoals relatietherapie) of wilt u een mindfulness training volgen? Dan komt de vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering.

Psychologische zorg basisverzekering

De basisverzekering geeft u een vergoeding voor psychologische zorg vanaf 18 jaar. U betaalt hiervoor eigen risico, geen eigen bijdrage.

Psychologische zorg tot 18

Psychologische zorg vanaf 18

Psychologische zorg aanvullende verzekering

Sluit u een aanvullende verzekering af? Met onze aanvullende verzekeringen Extra en Optimaal of AV Frieso bent u verzekerd voor:

Eerstelijns psychologische hulp

Runningtherapie

Vergoedingen via werkgeverscollectief

Afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met ons heeft gemaakt kunt u het Plus-pakket afsluiten en heeft u recht op vergoeding voor:

Mindfulness

Online zelfhulpmodules Mirro

Telefonische psychologische hulp

Sneller geholpen

Het is vervelend wanneer u lang moet wachten op de juiste zorg. Onze collega's van de afdeling Wachtlijstbemiddeling kunnen ervoor zorgen dat u gemiddeld 70 dagen sneller geholpen wordt. Zij zoeken, binnen en buiten uw regio, naar een zorgaanbieder die uw behandeling uitvoert.

Ik wil sneller geholpen worden

Veelgestelde vragen

Waar u terecht kunt hangt af van de ernst van uw klachten. Uw eerste aanspreekpunt is altijd uw huisarts. Bij lichte psychologische klachten kan uw huisarts of praktijkondersteuner goed helpen. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg.

U kunt uw ggz-behandeling in het buitenland mogelijk vergoed krijgen. Om financiële verrassingen te voorkomen adviseren wij u om vooraf toestemming aan te vragen. Gaat het om een opname? Dan heeft u altijd vooraf toestemming nodig. U regelt toestemming via het online aanvraagformulier niet spoedeisende zorg in het buitenland.

Voorwaarden vergoeding niet spoedeisende zorg in het buitenland

Wij vergoeden geen losse behandelingen bij lichttherapie. Uw behandelaar weet of deze zorg onderdeel kan uitmaken van uw behandeltraject.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor