Toestemming of machtiging

Niet iedere behandeling wordt automatisch vergoed uit de basis- of aanvullende verzekering. Soms heeft u eerst toestemming van ons nodig. Dit geldt voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en bepaalde hulpmiddelen.

Voor welke behandelingen in2023?

De behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen waarvoor u in 2023 toestemming nodig heeft, verschillen per verzekering. Bekijk de toestemming of machtigingen vanuit de basis- of aanvullende verzekeringen:

Toestemming aanvragen

Hoe vraagt u om toestemming voor uw behandeling? Uw behandelend arts kan uw aanvraag voor u invullen en naar ons opsturen om toestemming voor de behandeling aan te vragen.

Beoordeling van uw aanvraag

Wat is de doorlooptijd als u een machtiging aanvraagt? De Friesland probeert uw aanvraag altijd binnen 5 werkdagen af te handelen. Bij onvoldoende informatie kan deze termijn oplopen tot 10 werkdagen. Voor een snelle afhandeling hebben wij bij uw aanvraag daarom in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en verzekerdennummer;
  • de aandoening die behandeld wordt;
  • de aard van de behandeling of voorziening;
  • de duur van de behandeling;
  • de naam en functie van de behandelaar en/of aanvrager.

Behandeling in het buitenland

Voor een niet-spoedeisende behandeling in het buitenland gelden dezelfde regels als voor een behandeling in Nederland. Hierbij is het wel verstandig om eerst contact met ons op te nemen. De Friesland vergoedt in de meeste gevallen in de Alles Verzorgd Polis maximaal 80% of Zelf Bewust Polis maximaal 75% van het in Nederland geldende wettelijke of van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Vergoeding niet-spoedeisende behandeling in het buitenland

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor