Toestemming aanvullende verzekeringen

Niet alle zorg uit de aanvullende verzekeringen van De Friesland wordt automatisch vergoed. Soms heeft u eerst toestemming van ons nodig. Dit geldt voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en bepaalde hulpmiddelen. Wij informeren u graag voor welke behandelingen die vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed worden, in 2023 voorafgaand toestemming nodig is.

AV Instap, Opstap, Doorstap, Standaard, Extra, Optimaal en Frieso Compleet

Hieronder vindt u de behandelingen in de aanvullende verzekeringen Instap, Opstap, Doorstap, Standaard, Extra, Optimaal en Frieso Compleet waar in 2023 voorafgaand toestemming voor nodig is. In de genoemde artikelen van de polisvoorwaarden vindt u meer gedetailleerde informatie.

a. Voor een behandeling door uw partner, gezinslid en/of familielid in de eerste en tweede graad
b. (Genees)middelen
c. Mantelzorgmakelaar
d. Mantelzorgvervangende hulp
e. Kroon- en brugwerk tot 18 jaar
f. Ongevallenregeling tandheelkunde
g. Therapeutische vakantiekampen voor kinderen
h. Vervoer en verblijf bij expertisebehandeling in het buitenland
i. Meerdere behandelingen fysio- of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag

Aanvragen

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen dient een aanvraag tenminste de volgende informatie te bevatten:

  • Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, verzekerdennummer van de betrokkene
  • De aandoening die behandeld wordt
  • De aard van de behandeling of voorziening
  • De duur van de behandeling
  • De naam en functie van de behandelaar en/of aanvrager.

Uw behandelend arts kan de aanvraag voor u invullen en naar ons opsturen.

Beoordelen

Wat is de doorlooptijd als u een machtiging aanvraagt? In zijn algemeenheid geldt dat wij aanvragen binnen 5 werkdagen afhandelen; als de aanvraag onvoldoende informatie bevat kan deze termijn oplopen tot 10 werkdagen.

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor