Toestemming behandeling basisverzekering

Niet alle zorg uit de basisverzekering van De Friesland wordt automatisch vergoed. Soms heeft u eerst toestemming van ons nodig. Dit geldt voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en bepaalde hulpmiddelen.

Waar is toestemming voor nodig

Hieronder vindt u de behandelingen in de Zelf Bewust Polis en Alles Verzorgd Polis waar in 2022 en 2021 voorafgaand toestemming voor nodig is. In de polisvoorwaarden vindt u meer gedetailleerde informatie.

a. Farmaceutische zorg (geneesmiddelen en dieetpreparaten)
b. Geneeskundige GGZ
- voor behandeling met opname bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder;
- voor gebruik van het geneesmiddel Spravato (esketamine) bij een moeilijk behandelbare depressie.
c. Hulpmiddelenzorg*
d. De kosten van noodzakelijke aanpassingen in en aan de woning bij thuisdialyse
e. Mondzorg (tandheelkunde)
f. Fysio- en oefentherapie: hernieuwde behandeling bij etalagebenen en meerdere behandelingen of meerdere behandelaren op 1 dag
g. Plastische chirurgie
h. Geriatrische revalidatie langer dan 6 maanden
i. Transplantaties van weefsels en organen, bij zorgaanbieder zonder overeenkomst met De Friesland
j. Verblijf i.v.m. plastische chirurgie, mondzorg
k. Eerstelijns verblijf van langer dan 3 maanden
l. Ziekenvervoer per eigen auto, taxi of openbaar vervoer en overnachtingen in plaats van vervoer**
m. Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)***, alleen bij niet gecontracteerde zorgaanbieder
n. Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen in het buitenland
o. Medisch specialistische revalidatie bij niet gecontracteerde zorgaanbieders****
p. Wijkverpleging bij niet gecontracteerde zorgaanbieders *****
q. Eerstelijnsverblijf bij niet gecontracteerde zorgaanbieders
r. Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen: voor behandeling in een ziekenhuis in het buitenland
s. Besteld ambulancevervoer

Behandeling van uw aanvraag

Wat is de doorlooptijd als u een machtiging aanvraagt? De Friesland probeert uw aanvraag altijd binnen 5 werkdagen af te handelen. Bij onvoldoende informatie kan deze termijn oplopen tot 10 werkdagen. Voor een snelle afhandeling hebben wij bij uw aanvraag daarom in ieder geval de volgende informatie:

  • Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, verzekerdennummer van de betrokkene
  • De aandoening die behandeld wordt
  • De aard van de behandeling of voorziening
  • De duur van de behandeling
  • De naam en functie van de behandelaar en/of aanvrager.

*) Voor hulpmiddelenzorg geldt dat een voorschrift, waarin de behandelaar motiveert waarom u voor een hulpmiddel in aanmerking komt, vooraf beoordeeld moet worden. Kiest u voor een zorgaanbieder waarmee wij een contract hebben afgesloten dan zal deze het voorschrift beoordelen en afhandelen. Maakt u gebruik van een andere zorgaanbieder dan zullen wij vooraf uw aanvraag beoordelen. Voor sommige hulpmiddelen is altijd onze voorafgaande toestemming nodig, zie hiervoor het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Formulieren

*) Aanvraagformulier persoonlijke alarmeringsapparatuur (pdf, 604 KB)
**) Online aanvraagformulier toestemming vervoer
***) Online aanvraagformulier machtiging gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
****) Online aanvraagformulier niet gecontracteerde medisch specialistische revalidatie
*****) Wijkverpleging: Online formulier toestemming wijkverpleging bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder en Online formulier aanvullende informatie wijkverpleging

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor