Toestemming wijkverpleging vragen

Alleen voor niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg heeft u vooraf toestemming van De Friesland (machtiging) nodig. Toestemming vraagt u als verzekerde zelf makkelijk online bij ons aan met dit formulier. Uw zorgverlener kan u helpen.
58994bfce5d440fa9daaa5cc074aa730_one1
Heeft u een geldige CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?*
U heeft nog geen keuze gemaakt

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via: