Verplicht eigen risico

Maakt u gebruik van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met het verplichte eigen risico. Dit is door de overheid bepaald.

Bekijk de stand van uw eigen risico

Wat is het verplicht eigen risico?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico.

 

 • In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,-
 • Het verplicht eigen risico is voor iedereen van 18 jaar of ouder. Niet voor kinderen.
 • U maakt het eigen risico eerst op voordat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt

De meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld:

 • Medisch specialistische behandelingen
 • Ziekenhuisopname
 • Medicijnen

Wilt u weten of uw zorg onder het eigen risico valt? Dan verwijzen wij u graag naar de polisvoorwaarden.

Bepaalde zorg uit de basisverzekering valt niet onder het verplichte eigen risico. In 2023 geldt dit voor:

 • Huisartsenzorg, ook consulten Dokterswacht
 • Kosten van vervoer van een donor
 • Zorg die direct verband houdt met de opname van de donor
 • Nacontroles van de orgaandonor
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • NIPT (niet-invasieve prenatale test), de kosten die hiermee samenhangen zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, vlokkentest, vruchtwaterpunctie of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico.
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • Hulpmiddelen in bruikleen (tegemoetkoming in de verbruikskosten van een bruikleenartikel vallen wel onder het eigen risico, zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming kosten hulphonden en stroomkosten zuurstofapparatuur)
 • Ketenzorg (samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners die hun zorg goed op elkaar hebben afgestemd)

Wij hebben naast deze wettelijke uitzondering op het eigen risico nog twee onderdelen vrijgesteld van het eigen risico. Dat zijn:

 • De medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een gecontracteerde apotheek.
 • Zorg bij een stoppen-met-rokenprogramma. Dit geldt voor zowel de gedragsmatige ondersteuning als de hierbij noodzakelijk medicijnen of andere middelen (bijv. nicotinepleisters). Een uitzondering hierin is: Als het stoppen-met-roken via een DBC (diagnose-behandelcombinatie) gedeclareerd wordt, valt de zorg wel onder het eigen risico.

Deze uitzonderingen gelden ook voor het vrijwillig eigen risico. 

 Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Vrijwillig eigen risico

U kunt, naast uw verplicht eigen risico, kiezen voor een verhoogd vrijwillig eigen risico. Hiermee krijgt u korting op uw maandpremie. 

Lees meer over het vrijwillig eigen risico 

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Voor bepaalde zorg moet u, naast het eigen risico, een eigen bijdrage betalen.

Lees meer over de eigen bijdrage

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Wanneer u aanspraak maakt op zorg, kunnen de kosten snel oplopen. Vooral als u een gezin heeft met kinderen boven de 18 jaar. Bij De Friesland kunt u het verplichte eigen risico gespreid betalen.

 

Wilt u uw eigen risico in termijnen betalen?

Bekijk hoe u zich kunt aanmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico.

Betaalt u uw eigen risico al in termijnen?

U kunt de hoogte van uw termijnen ook nog zelf bepalen. Geef uw keuze door via


Veelgestelde vragen eigen risico

Alleen wanneer u  meedoet aan de regeling gespreid betalen eigen risico én u heeft uw eigen risico niet volledig verbruikt, kunt u het teveel betaalde eigen risico terug krijgen. Meer uitleg vindt u op onze pagina over het gespreid betalen van het eigen risico.

Bent u bij een gecontracteerde zorgverlener geweest?
De zorgverlener stuurt de nota rechtstreeks naar De Friesland. U ontvangt van ons een rekening voor het eigen risico.

Bent u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener geweest?
De zorgverlener stuurt de nota naar u toe. U kunt de nota bij De Friesland declareren. Heeft u recht op een vergoeding? Dan is er eerst een verrekening met het eigen risico. Heeft u uw volledig eigen risico verbruikt? Dan ontvangt u van ons het bedrag terug.

In Mijn De Friesland vindt u een overzicht van uw eigen risico en uw verbruikte eigen risico in 2021 en 2022. U kunt er ook een jaaroverzicht van uw zorgkosten downloaden als pdf.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor