Verplicht eigen risico

Maakt u gebruik van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met het verplichte eigen risico. Dit is door de overheid bepaald.

Verplicht eigen risico basisverzekering

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico.

 

 • In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,-
 • Het verplicht eigen risico is voor iedereen van 18 jaar of ouder. Niet voor kinderen.
 • U maakt het eigen risico eerst op voordat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt

De meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld:

 • Medisch specialistische behandelingen
 • Ziekhuisopname
 • Medicijnen

Bepaalde zorg uit de basisverzekering valt niet onder het verplichte eigen risico. Dit geldt voor:

 • Huisartsenzorg, ook consulten Dokterswacht
 • Kosten van vervoer van een donor
 • Zorg die direct verband houdt met de opname van de donor
 • Nacontroles van de orgaandonor
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • Hulpmiddelen in bruikleen (tegemoetkoming in de verbruikskosten van een bruikleenartikel vallen wel onder het eigen risico, zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming kosten hulphonden en stroomkosten zuurstofapparatuur)
 • Ketenzorg (samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners die hun zorg goed op elkaar hebben afgestemd)

Wij hebben naast deze wettelijke uitzondering op het eigen risico nog twee onderdelen vrijgesteld van het eigen risico. Dat zijn:

 • De medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een gecontracteerde apotheek.
 • Zorg bij een stoppen-met-rokenprogramma. Dit geldt voor zowel de gedragsmatige ondersteuning als de hierbij noodzakelijk medicijnen of andere middelen (bijv. nicotinepleisters). 

Deze uitzonderingen gelden ook voor het vrijwillig eigen risico. 

 Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Wanneer u aanspraak maakt op zorg, kunnen de kosten snel oplopen. Vooral als u een gezin heeft met kinderen boven de 18 jaar. Bij De Friesland kunt u het verplichte eigen risico gespreid betalen.

 

Wilt u in 2022 uw eigen risico in termijnen betalen?

Bekijk hoe u zich kunt aanmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico.

Betaalt u uw eigen risico al in termijnen?

U kunt de hoogte van uw termijnen ook nog zelf bepalen. Geef uw keuze door via


Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor