Verplicht eigen risico

Maakt u gebruik van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met het verplichte eigen risico. Dit is door de overheid bepaald.

Verplicht eigen risico

Maakt u gebruik van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met het verplichte eigen risico. Dit is door de overheid bepaald.

Verplicht eigen risico basisverzekering

 • Voor 2021 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-
 • Wettelijk verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar
 • U betaalt het eigen risico naast uw premie
 • Het geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)
 • U maakt het eigen risico eerst op voordat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt
 • U kunt dit bedrag gespreid betalen

De meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld:

 • Medisch specialistische behandelingen
 • Ziekhuisopname
 • Medicijnen

Bepaalde zorg uit de basisverzekering valt niet onder het verplichte eigen risico. Dit geldt voor:

 • Huisartsenzorg, ook consulten Dokterswacht
 • Kosten van vervoer van een donor
 • Zorg die direct verband houdt met de opname van de donor
 • Nacontroles van de orgaandonor
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • Hulpmiddelen in bruikleen (tegemoetkoming in de verbruikskosten van een bruikleenartikel vallen wel onder het eigen risico, zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming kosten hulphonden en stroomkosten zuurstofapparatuur)
 • Ketenzorg (samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners die hun zorg goed op elkaar hebben afgestemd)

Wij hebben naast deze wettelijke uitzondering op het eigen risico nog twee onderdelen vrijgesteld van het eigen risico. Dat zijn:

 • De medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een gecontracteerde apotheek.
 • Zorg bij een stoppen-met-rokenprogramma. Dit geldt voor zowel de gedragsmatige ondersteuning als de hierbij noodzakelijk medicijnen of andere middelen (bijv. nicotinepleisters). 

Deze uitzonderingen gelden ook voor het vrijwillig eigen risico. 

 Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Betaalt u uw eigen risico al in termijnen?

U kunt de hoogte van uw termijnen ook nog zelf bepalen. Geef uw keuze door via


Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor