Verplicht eigen risico

Maak je gebruik van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Dan krijg je waarschijnlijk te maken met het verplichte eigen risico. Dit is door de overheid bepaald.

Bekijk de stand van je eigen risico

Wat is het verplicht eigen risico?

Krijg je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico.
 • In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,-
 • Het verplicht eigen risico is voor iedereen van 18 jaar of ouder. Niet voor kinderen.
 • Je maakt het eigen risico eerst op voordat je een vergoeding uit de basisverzekering krijgt

De meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Zoals bijvoorbeeld:

 • Medisch specialistische behandelingen
 • Ziekenhuisopname
 • Medicijnen

Wil je weten of je zorg onder het eigen risico valt? Dan verwijzen wij je graag naar de polisvoorwaarden.

Bepaalde zorg uit de basisverzekering valt niet onder het verplichte eigen risico. In 2024 geldt dit voor:

 • Huisartsenzorg, ook consulten Dokterswacht
 • Kosten van vervoer van een donor
 • Zorg die direct verband houdt met de opname van de donor
 • Nacontroles van de orgaandonor
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • NIPT en invasieve diagnostiek (bijv. vlokkentest en vruchtwaterpunctie). Hiermee samenhangende kosten, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek (in andere gevallen dan in het kader van de NIPT en invasieve diagnostiek) of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • Hulpmiddelen in bruikleen (tegemoetkoming in de verbruikskosten van een bruikleenartikel vallen wel onder het eigen risico, zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming kosten hulphonden en stroomkosten zuurstofapparatuur)
 • Ketenzorg (samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners die hun zorg goed op elkaar hebben afgestemd)

Wij hebben naast deze wettelijke uitzondering op het eigen risico nog twee onderdelen vrijgesteld van het eigen risico. Dat zijn:

 • De medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een gecontracteerde apotheek.
 • Zorg bij een stoppen-met-rokenprogramma. Dit geldt voor zowel de gedragsmatige ondersteuning als de hierbij noodzakelijk medicijnen of andere middelen (bijv. nicotinepleisters). Een uitzondering hierin is: Als het stoppen-met-roken via een DBC (diagnose-behandelcombinatie) gedeclareerd wordt, valt de zorg wel onder het eigen risico.

Deze uitzonderingen gelden ook voor het vrijwillig eigen risico. 

 Lees meer over het vrijwillig eigen risico

Vrijwillig eigen risico

Je kunt, naast je verplicht eigen risico, kiezen voor een verhoogd vrijwillig eigen risico. Hiermee krijg je korting op je maandpremie. 

Lees meer over het vrijwillig eigen risico 

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Voor bepaalde zorg moet je, naast het eigen risico, een eigen bijdrage betalen.

Lees meer over de eigen bijdrage

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Wanneer je aanspraak maakt op zorg, kunnen de kosten snel oplopen. Vooral als je een gezin hebt met kinderen boven de 18 jaar. Bij De Friesland kun je het verplichte eigen risico gespreid betalen.

Wil jij je eigen risico in termijnen betalen?

Bekijk hoe je je kunt aanmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico.

Betaal je jouw eigen risico al in termijnen?

Je kunt de hoogte van je termijnen ook nog zelf bepalen. Geef je keuze door via


Veelgestelde vragen eigen risico

Alleen wanneer je meedoet aan de regeling gespreid betalen eigen risico én je hebt je eigen risico niet volledig verbruikt, kun je het teveel betaalde eigen risico terug krijgen. Meer uitleg vind je op onze pagina over het gespreid betalen van het eigen risico.

Ben je bij een gecontracteerde zorgverlener geweest?

De zorgverlener stuurt de nota rechtstreeks naar De Friesland. Je ontvangt van ons een rekening voor het eigen risico.

Ben je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener geweest?

De zorgverlener stuurt de nota naar je toe. Je kunt de nota bij De Friesland declareren. Heb je recht op een vergoeding? Dan is er eerst een verrekening met het eigen risico. Heb je jouw volledige eigen risico verbruikt? Dan ontvang je van ons het bedrag terug.

In Mijn De Friesland vind je een overzicht van je eigen risico en je verbruikte eigen risico in 2021 en 2022. Je kunt er ook een jaaroverzicht van je zorgkosten downloaden als pdf.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.

Donderdag 14 december zijn wij tot 16.00 uur bereikbaar.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer