Vertegenwoordiger pgb

Om in aanmerking te komen voor een pgb kun je zelf het pgb beheren en zorg inzetten. Dat betekent onder andere dat je de taken en plichten die bij het pgb horen kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld:
  • het afsluiten en nakomen van contracten met zorgverleners
  • zorgen voor een evenredige besteding van het pgb
  • declareren bij ons of via de Sociale Verzekeringsbank (SVB )
  • het voeren van een (salaris)administratie
  • het werven van personeel
  • aansturen van zorgverleners

Soms heb je hulp nodig bij het beheren van het pgb en/of het inzetten van zorg, dan kun je een vertegenwoordiger aanstellen. Dit regel je wettelijk door bijvoorbeeld een bewindvoerder of curator. Of je stelt een persoon aan die je ondersteunt bij het nakomen van de verplichtingen en het uitvoeren van de taken die bij het pgb horen.

Meld je vertegenwoordig bij ons

Via een verklaring niet wettelijke vertegenwoordiger (pdf, 139 KB) kun je jouw vertegenwoordig bij ons melden. Vul het formulier samen met de vertegenwoordiger in. Wij mogen dan namens jou gegevens verstrekken en vragen stellen aan deze persoon.

Let op: je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het pgb.

Regels vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger:

  • is je partner of een familielid in de eerste of tweede graad
  • is iemand die je zelf hebt aangewezen als vertegenwoordiger
  • krijgt geen vergoeding voor de hulp bij het pgb
  • kan zelf de regie voeren over een pgb

Wij stellen aanvullende voorwaarden aan een vertegenwoordiger. Kijk hiervoor in het reglement pgb Verpleging en Verzorging.

Wettelijk vertegenwoordiger

Een van de ouders voor zover deze het ouderlijk gezag heeft (voor een persoon jonger dan 18 jaar) of een door de Rechtbank vastgestelde voogd, curator, mentor of bewindvoerder.
8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer