Wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de salarisadministratie voor u verzorgen als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Formele zorgverleners kunt u niet via de SVB uitbetalen. 

Wilt u de Sociale Verzekeringsbank inschakelen?

Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van de SVB, dan kunt u contact met hen opnemen.

Heeft u al afspraken hierover gemaakt met de SVB? Dan stuurt u de urenoverzichten van uw zorgverlener naar de SVB. De SVB verwerkt deze urenoverzichten.

Belangrijk voor uw declaraties

Controleer zelf goed uw declaraties. Let bijvoorbeeld op

  • het maximaal aantal uren dat u vergoed krijgt
  • het uurtarief van uw zorgverlener
  • de arbeidstijdenwet
  • of er niet meer dan veertig uur per week in de overeenkomst voor uw partner of familielid staat

Meer informatie leest u in het Reglement pgb Verpleging en Verzorging (pdf, 179 KB).

Controle door De Friesland

Achteraf kunnen wij een controle uitvoeren op de administratie van uw pgb. We letten dan bijvoorbeeld op een eventuele overschrijding van de maximumvergoeding.Bewaar de gegevens van de SVB daarom goed.

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor