Wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

Wat kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor u doen?

Salarisadministratie, en andere dienstverlening

De SVB kan de salarisadministratie voor u verzorgen als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Formele zorgverleners kunt u niet via de SVB uitbetalen. Wilt u gebruik maken van de dienstverlening van de SVB? U kunt dan contact opnemen met de SVB. Heeft u al afspraken hierover gemaakt met de SVB? Dan stuurt u de urenoverzichten van uw zorgverlener naar de SVB. De SVB verwerkt deze urenoverzichten.

Controleer zelf goed uw declaraties. Let bijvoorbeeld op het maximaal aantal uren dat u vergoed krijgt, het uurtarief van uw zorgverlener, de arbeidstijdenwet en of er niet meer dan veertig uur per week in de overeenkomst voor uw partner of familielid staat. Meer informatie leest u in het Reglement pgb Verpleging en Verzorging (pdf, 179 KB).

Controle door De Friesland

Achteraf kunnen wij een controle uitvoeren op de administratie van uw pgb. We letten dan bijvoorbeeld op een eventuele overschrijding van de maximumvergoeding. Bewaar de gegevens van de SVB daarom goed. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor