Jeugd

Welke zorg voor kinderen valt onder de Jeugdwet (Jw), de Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Jeugdwet

Onder de Jeugdwet valt onderstaande zorg:

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer
  • Persoonlijke verzorging
  • Behandeling bij een verstandelijke beperking
  • Logeeropvang

Je gemeente stelt een indicatie voor de Jeugdwet. Per gemeente verschilt het hoe de zorg verleend kan worden. Je kunt dit navragen bij je gemeente.

Zorgverzekeringswet

Onder de Zorgverzekeringswet valt onder andere onderstaande zorg voor kinderen:

  • Verpleging
  • Verzorging in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop
  • Verblijf/dagopvang in een verpleegkundig dagverblijf of verpleegkundig logeerhuis (niet via pgb) als er 24 uurs zorg nodig is in een verpleegkundige instelling

De kinderverpleegkundige stelt een indicatie voor verzorging en/of verpleging. Wij regelen de zorg of verstrekken een pgb onder voorwaarden. Voor persoonlijk contact bel je ons via (058) 291 38 27 op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of gebruik het contactformulier. Wij helpen je graag.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als er blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is, kan er een indicatie voor de Wlz gesteld worden. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met gebruikelijke zorg. Dit is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)ouders of wettelijk vertegenwoordigers aan kinderen geacht worden te bieden.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt een indicatie voor de Wlz.

Het Zorgkantoor in jouw regio regelt de zorginzet of het pgb, je kunt dit navragen bij jouw zorgkantoor.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer