Jeugd

Welke zorg voor kinderen valt onder de Jeugdwet (Jw), de Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Jeugdwet

Onder de Jeugdwet valt onderstaande zorg:

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer
  • Persoonlijke verzorging
  • Behandeling bij een verstandelijke beperking
  • Logeeropvang

Uw gemeente stelt een indicatie voor de Jeugdwet. Per gemeente verschilt het hoe de zorg verleend kan worden. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Zorgverzekeringswet

Onder de Zorgverzekeringswet valt onder andere onderstaande zorg voor kinderen:

  • Verpleging
  • Verzorging in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop
  • Verblijf/dagopvang in een verpleegkundig dagverblijf of verpleegkundig logeerhuis (niet via pgb) als er 24 uurs zorg nodig is in een verpleegkundige instelling

De kinderverpleegkundige stelt een indicatie voor verzorging en/of verpleging. Wij regelen de zorg of verstrekken een pgb onder voorwaarden. Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als er blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is, kan er een indicatie voor de Wlz gesteld worden. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met gebruikelijke zorg. Dit is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)ouders of wettelijk vertegenwoordigers aan kinderen geacht worden te bieden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt een indicatie voor de Wlz. Het Zorgkantoor in uw regio regelt de zorginzet of het pgb, u kunt dit navragen bij uw zorgkantoor.

Persoonlijke verzorging

Vanaf 1 januari 2018 valt persoonlijke verzorging voor volwassenen en kinderen onder de Zorgverzekeringswet. Het gaat om persoonlijke verzorging met een geneeskundig doel of een hoog risico op geneeskundige zorg. U heeft bijvoorbeeld persoonlijke verzorging nodig omdat u een lichamelijke beperking heeft en daardoor hulp nodig heeft bij het douchen. Of er is bij u een aandoening geconstateerd waardoor u wondverzorging nodig heeft.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging die bedoeld is in het kader van zelfredzaamheid en participatie. De behoefte aan verzorging kan ook samenhang hebben met de behoefte aan begeleiding. Deze verzorging houdt dan geen verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. U heeft bijvoorbeeld persoonlijke verzorging nodig omdat u vanwege uw psychische gesteldheid hulp nodig heeft bij het zorgen voor uw hygiëne.

Dagopvang kind

Dagopvang voor kinderen met een intensieve zorgvraag kan niet uit het Persoonsgebonden Budget betaald worden. Dagopvang voor kinderen met een somatische of lichamelijke beperking die 24 uurs zorg in de nabijheid nodig hebben, kan door de aanbieder rechtstreeks bij ons gedeclareerd worden. Het gaat dan om een aanbieder van verpleegkundige dagopvang.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor