OSIF Ledenvoordeel

Samen maken wij ons sterk om u zo lang mogelijk vitaal te houden. Of u nu zorg geeft of zelf nodig heeft. Als lid van Osif geniet u van deze vele extra’s zoals korting op uw premie. Ook voor extra hulp kunt u rekenen op het Vitaal Collectief. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt leven of vitaler bent om voor anderen te zorgen.

U profiteert van korting op de aanvullende verzekering(en). U ontvangt geen collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering van de Zelf Bewust Polis.
Bent u benieuwd wat u kunt doen om langer zelfstandig thuis te wonen? Of wat u daarin voor een ander kunt doen? Samen met onze partner Nettie helpen wij onze verzekerden hier graag mee.
Wij doneren 5 euro per nieuwe verzekerde.
Bij onze Mantelzorglijn luistert een gespecialiseerde medewerker naar uw verhaal, beantwoordt uw vragen en denkt met u mee. Een steuntje in de rug voor mantelzorgers dus. Ook kan hij of zij u doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.
De welzijnscoach adviseert u welke producten er zijn om veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen. Voor u of voor iemand anders. Ook neemt de coach het regelwerk voor u uit handen.

Het Vitaal Collectief

Het Vitaal Collectief is een samenwerking tussen Osif en De Friesland. Samen ontdekten we een positief verband tussen zelfregie over uw zorgvraag, extra hulp bij langer zelfstandig thuis wonen op de kwaliteit van leven en vitaliteit van leden en verzekerden. Vanuit deze samenwerking, krijgt u nu meer extra’s en voordelen via het Vitaal Collectief.

Ook veel handige services

In het Vitaal Collectief kunt u gebruik maken van al onze services. We willen er graag voor u zijn op de momenten dat u het écht nodig heeft.

Hoe meld ik me aan?

Dat kan als u lid bent van Osif. Bij het aanmelden wordt namelijk om uw lidmaatschapsnummer gevraagd. Wij zorgen dan dat uw collectiviteitskorting ontvangt en dat u meedoet aan het collectief. Heeft u zich al aangemeld met het Vitaal collectief via Osif bij ons? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan ons door te geven.

Hoe meld ik me aan?

Bent u al verzekerd bij De Friesland én al lid van Osif?
Dan kunt u dit doorgeven via Mijn De Friesland via "wijzig verzekering" en vervolgens wijzig collectiviteit. Bij "zoeken collectiviteit" vult u het collectiviteitsnummer van uw organisatie in. Deze vindt u hieronder in de lijst "Kies uw organisatie". Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand. Wij vragen u deze in te vullen.

Geef collectiviteit door

Heeft u al een verzekering bij ons met het collectief via Osif?
Dan hoeft u dit niet jaarlijks aan ons door te geven. Wanneer u geen wijziging doet in uw collectiviteit blijft deze voor het nieuwe verzekeringsjaar op uw zorgverzekering.

Bent u al verzekerd bij De Friesland maar nog geen lid van Osif?
Dan moet u zich eerst aanmelden bij Osif. Vervolgens kunt u via bovenstaande stappen de collectiviteit toevoegen op uw zorgverzekering.

Overstappen is simpel
Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland? Meld u voor 1 januari bij ons aan. Wij zeggen automatisch uw huidige zorgverzekering voor u op. Liever persoonlijk contact? Bel ons via (058) 291 31 31. We helpen u graag verder.

Bereken premie en stap over

Kies uw organisatie

Benieuwd wat uw ledenvoordeel is? Kies uw organisatie en bereken direct uw premie.

Organisatie Collectiviteitsnummer
Algemene Bond voor Ouderen SudWestFryslan  204435700
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel  204431700
Grouster Senioren Bun  204422900
Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging  204420700
Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf  204344530
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging Menameradiel  204424400
Onafhankelijke Seniorenvereniging Oldeberkoop en Nijeholtpade   204422400
Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland  204429300
Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega   204420800
Senioren Vereniging Akkrum Nes  204430600
Seniorenvereniging Leeuwarderadeel  204438600
Vereniging voor Ouderen Gorredijk  204427200
Vlielands Eerste Seniorenvereniging  204439400

Voordelen Vitaal Collectief

 • Korting op aanvullende verzekeringen, ook voor gezinsleden
 • Langer zelfstandig thuiswonen met Fitaal thuis
 • Steun Stichting Alzheimer
 • Hulp bij vragen over mantelzorg met de Mantelzorglijn
 • Adviesgesprek welzijnscoach
 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*, door Eurocross: Maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie - aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie - overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen, eenmalig
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht*: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen per behandelepisode gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij COPD vanaf GOLD II*: vanaf 18 jaar maximum aantal behandelingen per jaar afhankelijk van ernst aandoening
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten)*: volledig
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): volledig
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,80 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologieonderzoek bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door het Prinses Máxima Centrum 
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 236,- per dag voor moeder en kind samen) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 113,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,37 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig

Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden

* Vanaf 18 jaar vallen deze kosten onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor