Hulpmiddelen
Vergoeding 2023

Een hulpmiddel helpt u bij dingen die u zelf vanwege een beperking of aandoening niet meer (goed) kunt. Hulpmiddelen helpen u om zelfstandig(er) te leven en mee te blijven doen in de samenleving.

Bekijk de vergoedingen van 2022
Uw vergoeding
Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u gelden.

Vergoeding en voorwaarden

Kies uw pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage. 
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage. 
AV Instap geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage. 
AV Budget geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

* Kan alleen afgesloten worden in combinatie met de basisverzekering Alles Verzorgd Polis.

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage. 
AV Standaard geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage. 
AV Extra geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

 

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage.
AV Optimaal geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering 100% m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage.
AV Frieso Compleet geen extra vergoeding
Eigen bijdrage Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage
Eigen risico U betaalt eigen risico
Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen, dan betaalt u geen eigen risico.
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wat krijgt u vergoed?

 • Functionerende hulpmiddelen zoals bedoeld in de Regeling zorgverzekering. In het Reglement Hulpmiddelenzorg zijn toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumerichtlijnen opgenomen.
 • Wondverzorgingsmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen noodzakelijk is.

Wat krijgt u niet vergoed?

Dit kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen geleverd door een niet-gecontracteerde leverancier die niet aan de door De Friesland gestelde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoet, vergoeden wij niet. Bekijk daarom altijd het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Als u voor een hulpmiddel naar een niet gecontracteerde leverancier gaat, moet deze soms aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per (groep van) hulpmiddel(len) vinden in het Reglement Hulpmiddelenzorg.

Deze hulpmiddelen moet u (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak

 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Stomamateriaal
 • Incontinentiemateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet u bepaalde hulpmiddelen (online) bestellen bij een medisch speciaalzaak. Welke hulpmiddelen dit zijn leest u hier.

Heeft u de Zelf Bewust Polis? Dan geldt de wijziging alleen voor drinkvoeding. De andere hulpmiddelen was u ook in 2020 al verplicht online te bestellen bij een medisch speciaalzaak.

U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts. 

U krijgt een bruikleenhulpmiddel vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener

Voor enkele hulpmiddelen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is aangegeven om welke hulpmiddelen het gaat. Hulpmiddelen worden alleen in bruikleen verstrekt door leveranciers waarmee De Friesland hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. 

U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

U krijgt een hulpmiddel in eigendom vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen kunt u niet terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Mocht u een bruikleenhulpmiddel in eigendom willen aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier, dan is in het Reglement Hulpmiddelenzorg aangegeven hoe wij in dat geval uw vergoeding berekenen. In een aantal gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Als dit het geval is, staat dat vermeld in het reglement.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg

U heeft soms een verwijzing nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg kunt u vinden wanneer dit het geval is en wie het hulpmiddel mag voorschrijven.

U heeft soms toestemming nodig

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van De Friesland nodig. In het Reglement Hulpmiddelenzorg staat precies aangegeven wanneer voorafgaande toestemming nodig is.

 • Heeft u vooraf toestemming nodig? Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan met een aanvraagformulier. U hoeft dan niets te doen. Het aanvraagformulier vindt uw zorgverlener op onze website voor zorgaanbieders. Bespreek met uw leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet u zelf toestemming aanvragen? Vraag direct online toestemming aan via het online aanvraagformulier.

 • Kiest u bij persoonlijke alarmeringsapparatuur voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kunt u het aanvraagformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur gebruiken om toestemming aan te vragen. Wilt u naar een gecontracteerde leverancier? Bel dan naar Eurocross via (071) 364 17 07. U hoeft het formulier niet in te vullen. 

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor