Niet-gecontracteerde zorg

U kunt ook gebruikmaken van zorgaanbieders waarmee De Friesland geen overeenkomst heeft gesloten. Dat noemen we niet-gecontracteerde zorg. Hiervoor kunnen andere vergoedingen gelden, mede afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft bij De Friesland. Bekijk wat de vergoedingen zijn bij niet-gecontracteerde zorg.

Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis

De Alles Verzorgd Polis, en de Zelf Bewust Polis zijn naturapolissen. Als u een Alles Verzorgd Polis heeft afgesloten en u maakt gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerde tarief dat wij hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Met een Zelf Bewust Polis ontvangt u in dat geval 75% van dit tarief. In uitzondering hierop geldt voor tandheelkundige zorg (mondzorg), met uitzondering van de kaakchirurg, en voor huisartsenzorg voor niet-gecontracteerde zorgverleners altijd een volledige vergoeding van de geldende tarieven in Nederland. Voor medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging vergoeden wij maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief in de Alles Verzorgd Polis en 75% van dit tarief in de Zelf Bewust Polis.

Deze regeling geldt voor zorg in Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Bij vind uw zorgverlener ziet u bij welke zorgverlener u terecht kunt voor uw behandeling.

Naar Vind uw zorgverlener


Soort zorg
Vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieder Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg), incl. kaakchirurgie;
Geestelijke gezondheidszorg
Wijkverpleging
Volledig 75% (Zelf Bewust Polis) of 80% (Alles Verzorgd Polis) van het gemiddeld gecontracteerde tarief
Huisartsenzorg Volledig Volledig
Mondzorg, m.u.v. kaakchirurgie Volledig Volledig
Overige zorg Volledig 75% (Zelf Bewust Polis) of 80% (Alles Verzorgd Polis) van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Vrije Keus Polis

De Vrije Keus Polis is een zuivere restitutiepolis met gecontracteerde zorg. Als u deze basisverzekering had afgesloten en u vóór 1 januari 2020 gebruikmaakte van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is het uitgangspunt dat wij de nota volledig vergoeden. Wij mogen echter niet meer vergoeden dan het tarief dat naar ons oordeel in redelijkheid passend is in de Nederlandse markt (het marktconforme tarief). Als er wettelijke (maximum)tarieven zijn vastgesteld, bedraagt de vergoeding maximaal dit tarief. Als er geen wettelijk (maximum)tarief is, vergoeden wij alleen de kosten die naar ons oordeel redelijk zijn en de hogere kosten blijven voor uw eigen rekening. Deze regeling geldt voor zorg in Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland. De Vrije Keus Polis vervalt per 1 januari 2020.

In de zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt.

Naar Zorgzoeker

Waar moet u op letten bij niet-gecontracteerde zorg

 • U altijd vooraf toestemming aanvraagt bij gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast moet de niet-gecontracteerde leverancier aan regels voldoen. Deze regels vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2019 (pdf) of Reglement Hulpmiddelen 2020 (pdf).
 • U de rekening eerst aan uw zorgverlener betaalt. Daarna kunt u de rekening bij ons declareren.
 • U minder vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
 • U vanaf 1 januari 2020 bij een niet-gecontracteerde apotheek alleen een vergoeding krijgt voor de geneesmiddelen van de voorkeursfabrikanten op onze lijst met preferente geneesmiddelen (pdf).

Uw voordelen bij gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt.  Uw voordeel:

 • Uw rekening volledig vergoed
  U krijgt de rekening volledig vergoed als u daar volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.
 • Zorgverleners werken volgens kwaliteitseisen
  De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
 • Geen rekeningen vooraf betalen
  U hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
 • Afspraken over toegang en bereikbaarheid van zorg
  Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Meer informatie

Wanneer u gebruik gaat maken van een niet-gecontracteerde zorgverlener kunt u altijd voorafgaand aan de behandeling contact met ons opnemen voor meer informatie.

Overzicht tarieven niet-gecontracteerde zorg 2020

Download een van de overzichten van de niet-gecontracteerde tarieven in 2020 per zorgsoort.

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Diëtetiek 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Eerstelijns verblijf 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Ergotherapie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Extramurale Farmacie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde-zorg Fysiotherapie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GLI 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geriatrische revalidatiezorg 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Hulpmiddelen 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Intramurale Farmacie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Kraamzorg 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Logopedie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Medisch Specialistische Zorg 2020 (pdf)
Vergoedingen-niet-gecontracteerde zorg Oedeemtherapie 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Oefentherapie 2020 (pdf) 
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Stoppen met roken 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Verloskunde 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Voetzorg 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Wijkverpleging 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zintuiglijk gehandicapten 2020 (pdf)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zittend Ziekenvervoer 2020 (pdf)

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

"" hoogste klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor