Niet-gecontracteerde zorg

U kunt ook gebruikmaken van zorgaanbieders waarmee De Friesland geen overeenkomst heeft gesloten. Dat noemen we niet-gecontracteerde zorg. Hiervoor kunnen andere vergoedingen gelden, mede afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft bij De Friesland. Bekijk wat de vergoedingen zijn bij niet-gecontracteerde zorg.

Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis

De Alles Verzorgd Polis, en de Zelf Bewust Polis zijn naturapolissen. Als u een Alles Verzorgd Polis heeft afgesloten en u maakt gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerde tarief dat wij hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Met een Zelf Bewust Polis ontvangt u in dat geval 75% van dit tarief. In uitzondering hierop geldt voor tandheelkundige zorg (mondzorg), met uitzondering van de kaakchirurg, en voor huisartsenzorg voor niet-gecontracteerde zorgverleners altijd een volledige vergoeding van de geldende tarieven in Nederland. Voor medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging vergoeden wij maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief in de Alles Verzorgd Polis en 75% van dit tarief in de Zelf Bewust Polis.

Deze regeling geldt voor zorg in Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Bij vind uw zorgverlener ziet u bij welke zorgverlener u terecht kunt voor uw behandeling.

Naar Vind uw zorgverlener

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Soort zorg Vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieder Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Huisartsenzorg Volledig Volledig
Mondzorg m.u.v. kaakchirurgie Volledig Volledig
Fysio- en oefentherapie (basisverzekering) Volledig 75% (Zelf Bewust Polis) of 80% (Alles Verzorgd Polis) van het gemiddeld gecontracteerde tarief
Fysio- en oefentherapie (aanvullende verzekering) Volledig 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief
Overige zorg Volledig 75% (Zelf Bewust Polis) of 80% (Alles Verzorgd Polis) van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Waar moet u op letten bij niet-gecontracteerde zorg

Uw voordelen bij gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt.  Uw voordeel:

 • Uw rekening volledig vergoed
  U krijgt de rekening volledig vergoed als u daar volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.
 • Zorgverleners werken volgens kwaliteitseisen
  De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
 • Geen rekeningen vooraf betalen
  U hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
 • Afspraken over toegang en bereikbaarheid van zorg
  Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Wilt u meer informatie over niet-gecontracteerde zorg?

Wanneer u gebruik gaat maken van een niet-gecontracteerde zorgverlener kunt u altijd voorafgaand aan de behandeling contact met ons opnemen voor meer informatie. 

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

Download een van de tarieflijsten van de niet-gecontracteerde tarieven in 2023 per zorgsoort.

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Apotheek 2023 (pdf, 108 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Diëtetiek 2023 (pdf, 453 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Eerstelijns verblijf 2023 (pdf, 237 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Ergotherapie 2023 (pdf, 451 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde-zorg Fysiotherapie 2023 (pdf, 455 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 2023 (pdf, 113 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2023 (pdf, 449 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geriatrische revalidatiezorg 2023 (pdf, 790 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2023 (pdf, 23 MB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Hulpmiddelen 2023 (pdf, 500 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Intramurale Farmacie 2023 (pdf, 1,3 MB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Kraamzorg 2023 (pdf, 64 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Logopedie 2023 (pdf, 450 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Medisch Specialistische Zorg 2023 (pdf, 3 MB)
Vergoedingen-niet-gecontracteerde zorg Oedeemtherapie 2023 (pdf, 446 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Oefentherapie 2023 (pdf, 112 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Stoppen met roken 2023 (pdf, 87 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Taxivervoer 2023 (pdf, 454 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Verloskunde 2023 (pdf, 72 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Voetzorg 2023 (pdf, 440 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Wijkverpleging 2023 (pdf, 445 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zintuiglijk gehandicapten 2023 (pdf, 448 KB)

Download een van de tarieflijsten van de niet-gecontracteerde tarieven in 2022 per zorgsoort.

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Apotheek 2022 (pdf, 647,7 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Diëtetiek 2022 (pdf, 109,3 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Eerstelijns verblijf 2022 (pdf, 85,3 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Ergotherapie 2022 (pdf, 105,3 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde-zorg Fysiotherapie 2022 (pdf, 110,4 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 2022 (pdf, 448,2 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2022 (pdf, 85,8 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geriatrische revalidatiezorg 2022 (pdf, 66,4 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2022 (pdf, 667,5 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Hulpmiddelen 2022 (pdf, 449,8 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Intramurale Farmacie 2022 (pdf, 721,9 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Kraamzorg 2022 (pdf, 440,3 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Logopedie 2022 (pdf 108,1 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Medisch Specialistische Zorg 2022 (pdf, 1,8 MB)
Vergoedingen-niet-gecontracteerde zorg Oedeemtherapie 2022 (pdf, 443 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Oefentherapie 2022 (pdf, 111,7 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Stoppen met roken 2022 (pdf, 439,6 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Taxivervoer 2022 (pdf, 449 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Verloskunde 2022 (pdf, 450,5 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Voetzorg 2022 (pdf, 87 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Wijkverpleging 2022 (pdf, 444 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zintuiglijk gehandicapten 2022 (pdf, 85,3 KB)


Download een van de tarieflijsten van de niet-gecontracteerde tarieven in 2021 per zorgsoort.

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Diëtetiek 2021 (pdf, 447 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Eerstelijns verblijf 2021 (pdf, 90 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Ergotherapie 2021 (pdf, 448,7 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Extramurale Farmacie 2021 (pdf, 435,2 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde-zorg Fysiotherapie 2021 (pdf, 453,6 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GLI 2021 (pdf ,450,4 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021 (pdf, 91 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Geriatrische revalidatiezorg 2021 (pdf, 99,1 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2021 (pdf, 475 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Hulpmiddelen 2021 (pdf, 307,6 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Intramurale Farmacie 2021 (pdf, 562,8 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Kraamzorg 2021 (pdf, 440,4 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Logopedie 2021 (pdf, 111,0 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Medisch Specialistische Zorg 2021 (pdf, 2 MB)
Vergoedingen-niet-gecontracteerde zorg Oedeemtherapie 2021 (pdf, 441,9 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Oefentherapie 2021 (pdf, 449,7 KB) 
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Stoppen met roken 2021 (pdf, 439,5 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Verloskunde 2021 (pdf, 452,2 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Voetzorg 2021 (pdf, 88,7 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Wijkverpleging 2021 (pdf, 133,8 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zintuiglijk gehandicapten 2021 (pdf, 96,1 KB)
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zittend Ziekenvervoer 2021 (pdf, 451,5 KB)

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor