Valpreventie
Vergoeding 2024

Bij De Friesland kun je vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgen voor valpreventie voor ouderen. Een valpreventieve beweeginterventie is een programma onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut dat je helpt bij het verminderen of voorkomen van valongelukken.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie. De volgende valpreventieprogramma’s komen in aanmerking voor vergoeding:
  • In Balans groepsinterventie
  • Otago groepsinterventie
  • Otago thuisinterventie
 • Let op: Niet elke therapeut biedt valpreventie aan. Het kan daarom voor u in het begin lastig zijn om een therapeut in de buurt te vinden. Wij verwachten dat er in de komende maanden een landelijk dekkend netwerk van therapeuten zal zijn die valpreventie kunnen aanbieden.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Instap

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Budget

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Standaard

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Extra

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Optimaal

Vergoeding en voorwaarden

Valpreventie wordt niet vergoed vanuit de AV Frieso Compleet

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer