Vergoeding valpreventie
Vergoeding 2024

Bij De Friesland kun je vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgen voor valpreventie voor ouderen. Een valpreventieve beweeginterventie is een programma onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut dat je helpt bij het verminderen of voorkomen van valongelukken.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie die door het RIVM is beoordeeld en is geregistreerd bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.
 • Let op: Het is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland de valpreventieve beweeginterventie nog niet kan vergoeden. Het Zorginstituut Nederland zal binnenkort duidelijk maken aan welke criteria de interventies moeten voldoen om vergoed te mogen worden. Zodra we weten welke beweeginterventies voor vergoeding in aanmerking komen, laten we dat hier weten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie die door het RIVM is beoordeeld en is geregistreerd bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.
 • Let op: Het is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland de valpreventieve beweeginterventie nog niet kan vergoeden. Het Zorginstituut Nederland zal binnenkort duidelijk maken aan welke criteria de interventies moeten voldoen om vergoed te mogen worden. Zodra we weten welke beweeginterventies voor vergoeding in aanmerking komen, laten we dat hier weten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Opstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie die door het RIVM is beoordeeld en is geregistreerd bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.
 • Let op: Het is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland de valpreventieve beweeginterventie nog niet kan vergoeden. Het Zorginstituut Nederland zal binnenkort duidelijk maken aan welke criteria de interventies moeten voldoen om vergoed te mogen worden. Zodra we weten welke beweeginterventies voor vergoeding in aanmerking komen, laten we dat hier weten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Doorstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie die door het RIVM is beoordeeld en is geregistreerd bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.
 • Let op: Het is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland de valpreventieve beweeginterventie nog niet kan vergoeden. Het Zorginstituut Nederland zal binnenkort duidelijk maken aan welke criteria de interventies moeten voldoen om vergoed te mogen worden. Zodra we weten welke beweeginterventies voor vergoeding in aanmerking komen, laten we dat hier weten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaard

geen extra vergoeding

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen risico U betaalt eigen risico

Je hebt recht op de vergoeding wanneer:

 • uit een valrisico-test is gebleken dat je een hoog risico hebt om te vallen én
 • door een valrisicobeoordeling is vastgesteld dat je als gevolg van onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut.

Wat krijg je vergoed?

 • Maximaal één keer per 12 maanden een valpreventieve beweeginterventie die door het RIVM is beoordeeld en is geregistreerd bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.
 • Let op: Het is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland de valpreventieve beweeginterventie nog niet kan vergoeden. Het Zorginstituut Nederland zal binnenkort duidelijk maken aan welke criteria de interventies moeten voldoen om vergoed te mogen worden. Zodra we weten welke beweeginterventies voor vergoeding in aanmerking komen, laten we dat hier weten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op een valpreventieve beweeginterventie wanneer:

 • uit de valrisico-test blijkt dat je een laag of middelhoog valrisico hebt;
 • je een hoog valrisico hebt, maar volgens de valrisicobeoordeling niet is vastgesteld dat je door onderliggende of bijkomende lichamelijke of psychische problemen begeleiding nodig hebt door een fysiotherapeut. Je kunt in dat geval mogelijk terecht bij je eigen gemeente.

Waar kun je terecht?

 • De valrisicobeoordeling moet door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg zijn uitgevoerd.
 • De valpreventieve beweeginterventie moet worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
  • Een fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van het Keurmerk Fysiotherapie. Of je fysiotherapeut in een van beide registers is ingeschreven kun je controleren via defysiotherapeut.com en keurmerkfysiotherapie.nl.
  • Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck moet als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of POH ouderenzorg.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer