Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving
Vergoeding 2024

Zorg aan huis (thuiszorg) krijgen? Dit kan een verpleegkundige of verzorgende doen. Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met het geven van injecties en wondverzorging. Ook casemanagement dementie valt onder deze zorg.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

  • De zorg moet noodzakelijk zijn in verband met de behoefte aan of een hoog risico op geneeskundige zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van kraamzorg. Ook coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventie zijn onderdeel van deze zorg.
  • Ook palliatieve terminale zorg (zorg in de laatste levensfase) maakt deel uit van deze zorg.
  • Voor kinderen tot 18 jaar kan verpleging en verzorging ook geleverd worden in een medisch kinderdagverblijf of verpleegkundig kinderzorghuis.

Je kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging. In dat geval koop je zelf de benodigde zorg in en vergoeden wij achteraf de kosten van de zorg. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Ook zijn er andere tarieven voor zorgaanbieders die je betaalt vanuit je pgb. Deze voorwaarden en tarieven vind je in het Reglement PGB Verpleging en Verzorging.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op verzorging als je jonger dan 18 jaar bent, tenzij je verzorging nodig hebt vanwege complexe lichamelijke problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij behoefte bestaat aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn die in ieder geval bestaat uit een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Dit noemen we medische kindzorg.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een verpleegkundige of een verzorgende met opleidingsniveau 3 of hoger. Een verzorgende mag alleen persoonlijke en oproepbare verzorging verlenen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt soms toestemming nodig

Als je verpleging en verzorging wilt ontvangen van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben, moeten wij hier voorafgaand aan de zorg toestemming voor hebben verleend. Ga naar het aanvraagformulier toestemming voor wijkverpleging. Op jouw verzoek kunnen wij je dit formulier ook toesturen. Heb je een vraag? Je kunt ons bellen via (058) 291 38 27.

Je hebt geen verwijzing nodig

Voor deze zorg is geen verwijzing van een arts nodig. Je mag hier rechtstreeks gebruik van maken.

Indicatie verpleging en verzorging

Een indicatie dient, ook als je gebruikmaakt van een pgb, te worden gesteld door:

  • minimaal een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige of;
  • een verpleegkundig specialist op basis van het hiervoor opgestelde normenkader van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Begrippenkader Indicatieproces.

Wij accepteren geen indicatie van een indicerende die niet aan deze voorwaarden voldoet.

Casemanagement bij dementie

Wanneer je de diagnose dementie hebt en verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig hebt, kan iemand nodig zijn die dat coördineert (casemanager). De verpleegkundige die de indicatiestelling doet, bepaalt samen met jou en/of je naaste en je behandelend arts of casemanagement dementie nodig is. Deze zorg is onderdeel van Verpleging en verzorging zonder verblijf.

Zelfredzaamheid (samen met je eigen netwerk) is het uitgangspunt van het Normenkader

Onder netwerk moet volgens het Begrippenkader van de V&VN worden verstaan: naasten en mantelzorgers, zoals partners, kinderen, huisgenoten, familie en vrienden van jou als zorgvrager. Daarom zal de wijkverpleegkundige bij de indicatiestelling zorgvuldig afwegen wat jij en je netwerk zelf kunnen oplossen. Dit betekent dat de indicatiesteller onder andere je netwerk in kaart brengt en afweegt welke zorg op grond van belasting en belastbaarheid redelijkerwijs van hen verwacht mag worden. De zorg die redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, mag in de indicatie voor wijkverpleging niet meegenomen worden. De afweging die de indicatiesteller daarbij maakt, moet in de indicatie worden opgenomen.

Verzoek voor aanvullende informatie

Heb je een verzoek voor aanvullende informatie van ons gekregen? Deze informatie kun je snel en makkelijk online bij ons indienen met het formulier voor aanvullende informatie wijkverpleging.

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Instap

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Budget

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Standaard

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Extra

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Optimaal

Vergoeding en voorwaarden

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving wordt niet vergoed vanuit de AV Frieso Compleet

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer