Ambulancevervoer
Vergoeding 2024

Moet je met spoed naar het ziekenhuis? Of moet je naar het ziekenhuis voor een behandeling? Dan kan dat met de ambulance.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt recht op ziekenvervoer per ambulance, motorvoertuig, helikopter of vaartuig over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

  1. naar een zorgaanbieder, als de kosten van de zorg geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de basisverzekering vallen;
  2. naar een instelling waarin je gaat verblijven en waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen;
  3. vanuit een instelling, bedoeld onder 2. naar:
    1. een zorgaanbieder voor een onderzoek of een behandeling waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wlz vallen;
    2. een zorgaanbieder voor het aanmeten en passen van een prothese die geheel of gedeeltelijk onder de dekking van de Wlz valt;
  4. naar je woning of een andere woning, als je in je eigen woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kunt krijgen als je komt van een van de zorgaanbieders bedoeld in de onderdelen 1, 2 of 3.

Als begeleiding noodzakelijk is of als het om begeleiding van kinderen jonger dan zestien jaar gaat heb je recht op vervoer van een begeleider. In bijzondere gevallen kan De Friesland vervoer van twee begeleiders toestaan.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ambulancevervoerder die een vergunning heeft ingevolge de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt soms goedkeuring nodig

Ambulancevervoer moet zijn goedgekeurd door de meldkamer.

Je hebt geen verwijzing nodig

Voor deze zorg is geen verwijzing van een arts nodig. Je mag hier rechtstreeks gebruik van maken.

Je hebt soms toestemming nodig

Besteld ambulancevervoer moet worden aangevraagd door een huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of jeugdarts. Hierbij dient sprake te zijn van een medische noodzaak voor dit vervoer. Spoedeisend ambulancevervoer hoeft niet te worden aangevraagd.

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Instap

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Budget

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Standaard

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Extra

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Optimaal

Vergoeding en voorwaarden

Ambulancevervoer wordt niet vergoed vanuit de AV Frieso Compleet

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer