Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie
Vergoeding 2022

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie voor mensen van 18 jaar of ouder.

Bekijk de vergoedingen van 2021
Log in met DigiD
Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u gelden.

Vergoeding en voorwaarden

Kies uw pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
AV Instap geen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
AV Budget max. 9 behandelingen per kalenderjaar, max. € 30,- per kalenderjaar voor een probe
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Hoe werkt het als ik een vergoeding krijg uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering?

Stel u heeft 12 behandelingen nodig voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. U ontvangt de 1e 9 behandelingen uit uw basisverzekering. Deze behandelingen komen ten laste van uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico. Behandeling 10 t/m 12* worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico.

* mits u nog u dit kalenderjaar nog geen gebruik heeft gemaakt van de vergoeding fysiotherapie.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
AV Standaard max. 12 behandelingen per kalenderjaar, max. € 30,- per kalenderjaar voor een probe
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Hoe werkt het als ik een vergoeding krijg uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering?

Stel u heeft 12 behandelingen nodig voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. U ontvangt de 1e 9 behandelingen uit uw basisverzekering. Deze behandelingen komen ten laste van uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico. Behandeling 10 t/m 12* worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico.

* mits u nog u dit kalenderjaar nog geen gebruik heeft gemaakt van de vergoeding fysiotherapie.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
AV Extra max. 18 behandelingen per kalenderjaar, max. € 30,- per kalenderjaar voor een probe
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Hoe werkt het als ik een vergoeding krijg uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering?

Stel u heeft 12 behandelingen nodig voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. U ontvangt de 1e 9 behandelingen uit uw basisverzekering. Deze behandelingen komen ten laste van uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico. Behandeling 10 t/m 12* worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico.

* mits u nog u dit kalenderjaar nog geen gebruik heeft gemaakt van de vergoeding fysiotherapie.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig
AV Optimaal max. 36 behandelingen per kalenderjaar, max. € 30,- per kalenderjaar voor een probe
Eigen risico U betaalt eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.

Hoe werkt het als ik een vergoeding krijg uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering?

Stel u heeft 12 behandelingen nodig voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. U ontvangt de 1e 9 behandelingen uit uw basisverzekering. Deze behandelingen komen ten laste van uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico. Behandeling 10 t/m 12* worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico.

* mits u nog u dit kalenderjaar nog geen gebruik heeft gemaakt van de vergoeding fysiotherapie.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heeft u geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij:

 • een fysiotherapeut, ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting Keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) of in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Als de zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, komt deze ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico.
 • Of u recht heeft op vergoeding voor een probe hangt af van uw aanvullende verzekering. 
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor