Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie
Vergoeding 2024

Een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die helpt bij problemen rondom het bekken en de bekkenbodem. Heb je last van urine-incontinentie? Vanuit de basisverzekering is er vanaf 18 jaar een vergoeding voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig

Eigen risico U betaalt eigen risico

Loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Dan betaal je voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk je eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt eenmalig 9 behandelingen bij de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed. Zowel de screening als de intake tellen mee als volledige behandeling.

Heb je meer dan 9 behandelingen nodig?

Dan kun je deze mogelijk nog vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Deze extra behandelingen vallen onder fysiotherapie vanaf 18 jaar .

Wat krijg je niet vergoed?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heb je geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut ingeschreven als bekkenfysiotherapeut:

 • in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Ontvang je verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat:

 • in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 • in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt geen verwijzing nodig

Je kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig

AV Instap

geen extra vergoeding

Eigen risico U betaalt eigen risico

Loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Dan betaal je voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk je eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt eenmalig 9 behandelingen bij de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed. Zowel de screening als de intake tellen mee als volledige behandeling.

Heb je meer dan 9 behandelingen nodig?

Dan kun je deze mogelijk nog vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Deze extra behandelingen vallen onder fysiotherapie vanaf 18 jaar .

Wat krijg je niet vergoed?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heb je geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut ingeschreven als bekkenfysiotherapeut:

 • in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Ontvang je verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat:

 • in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 • in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt geen verwijzing nodig

Je kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig

AV Opstap

geen extra vergoeding

Eigen risico U betaalt eigen risico

Loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Dan betaal je voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk je eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt eenmalig 9 behandelingen bij de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed. Zowel de screening als de intake tellen mee als volledige behandeling.

Heb je meer dan 9 behandelingen nodig?

Dan kun je deze mogelijk nog vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Deze extra behandelingen vallen onder fysiotherapie vanaf 18 jaar .

Wat krijg je niet vergoed?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heb je geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut ingeschreven als bekkenfysiotherapeut:

 • in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Ontvang je verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat:

 • in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 • in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt geen verwijzing nodig

Je kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig

AV Doorstap

geen extra vergoeding

Eigen risico U betaalt eigen risico

Loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Dan betaal je voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk je eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt eenmalig 9 behandelingen bij de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed. Zowel de screening als de intake tellen mee als volledige behandeling.

Heb je meer dan 9 behandelingen nodig?

Dan kun je deze mogelijk nog vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Deze extra behandelingen vallen onder fysiotherapie vanaf 18 jaar .

Wat krijg je niet vergoed?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heb je geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut ingeschreven als bekkenfysiotherapeut:

 • in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Ontvang je verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat:

 • in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 • in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt geen verwijzing nodig

Je kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

vanaf 18 jaar, max. 9 behandelingen, eenmalig

AV Standaard

max. € 30,- per kalenderjaar voor een probe

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen risico U betaalt eigen risico

Loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Dan betaal je voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk je eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt eenmalig 9 behandelingen bij de fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed. Zowel de screening als de intake tellen mee als volledige behandeling.

Heb je meer dan 9 behandelingen nodig?

Dan kun je deze mogelijk nog vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Deze extra behandelingen vallen onder fysiotherapie vanaf 18 jaar .

Wat krijg je niet vergoed?

 • Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen.
 • In het kalenderjaar waarin een door De Friesland vergoed beweegprogramma is beëindigd, heb je geen recht meer op de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor dezelfde medische indicatie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut ingeschreven als bekkenfysiotherapeut:

 • in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • in het Subspecialisatie register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Ontvang je verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat:

 • in het daarvoor bestemde Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • als specialist bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 • in het Subspecialisatie-register van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt geen verwijzing nodig

Je kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, tandarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer