It Fryske Gea

Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Slechts een paar bezoekjes in de natuur hebben al verrassend veel invloed. Samen met It Fryske Gea hebben we daarom het Groen & Fit Collectief ontwikkeld. Hiermee zetten we in op de gezonde voordelen voor mens en natuur.

Al lid van It Fryske Gea en een zorgverzekering bij ons?
Geef dit dan aan ons door via (058) 291 31 31. Houd uw lidmaatschapsnummer van It Fryske Gea bij de hand. Wij zetten u dan in het collectief.

Heeft u al een Groen en Fit collectief via It Fryske Gea bij ons? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan ons door te geven.

U profiteert van korting op de aanvullende verzekering(en). U ontvangt geen collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering van de Zelf Bewust Polis.
Via Samen Fitter, de gezonde community van De Friesland.
Heeft u uw zorgverzekering bij De Friesland? Dan ontvangt u 10% korting op onze reis- en annuleringsverzekeringen

Groen & Fit Collectief

Het Groen & Fit Collectief is een samenwerking tussen it Fryske Gea en De Friesland. Samen ontdekten we een positief effect tussen lekker actief buiten wandelen en een fitter en gezonder gevoel. Vanuit deze samenwerking, geniet u van veel voordelen. Zoals korting op uw premie en handige services.

Ook veel handige services

In het Groen & Fit Collectief kunt u gebruik maken van al onze services. We willen er graag voor u zijn op de momenten dat u het écht nodig heeft.

 • De Dokter Appke App, waar u uw gezondheidsvragen stelt en snel én deskundig antwoord krijgt.
 • Wachtlijstbemiddeling, die zorgt ervoor dat u gemiddeld 71 dagen sneller wordt geholpen voor uw behandeling.
 • En bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Wij helpen u graag met vragen hierover en bieden onder andere de Mantelzorglijn.

Hoe meld ik me aan?

Dat kan als u lid bent van het It Fryske Gea (houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand). Wij zorgen dan dat u uw collectiviteitskorting ontvangt en dat u meedoet aan het collectief. Bent u nog geen lid van It Fryske Gea? Word nu lid. Heeft u zich al aangemeld met het Groen en Fit collectief via It Fryske Gea bij ons? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan ons door te geven.

Overstappen is simpel

Meld u voor 1 januari bij ons aan. Wij zeggen automatisch uw huidige zorgverzekering voor u op. Liever persoonlijk contact? Bel ons via (058) 291 31 31. We helpen u graag verder.

Voordelen Groen & Fit

 • Korting op aanvullende verzekeringen, ook voor gezinsleden
 • Het hele jaar door korting op buitenactiviteiten en -producten
 • 10% korting op reisverzekering
 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*, door Eurocross: Maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie - aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie - overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen, eenmalig
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht*: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen per behandelepisode gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij COPD vanaf GOLD II*: vanaf 18 jaar maximum aantal behandelingen per jaar afhankelijk van ernst aandoening
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten)*: volledig
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): volledig
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,80 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologieonderzoek bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door het Prinses Máxima Centrum 
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 236,- per dag voor moeder en kind samen) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 113,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,37 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig

Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden

* Vanaf 18 jaar vallen deze kosten onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor