Patiënten moeten beter worden van zorg, niet wij

Als ketenmanager geeft Paul Offringa leiding aan het team zorginkopers van De Friesland. Ook zit hij zelf aan tafel met zorgverleners. En dan gaat het niet alleen over geld. ‘We sturen steeds meer op kwaliteit.

Zorg inkopen, dat klinkt vrij saai. Is het dat ook?

Helemaal niet! Het is een spannend proces. Ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten. Met alle type zorgverleners proberen we goede afspraken te maken. Enerzijds hebben we tegengestelde belangen. Zorgverleners willen genoeg geld om zorg aan te kunnen bieden en wij willen de premie betaalbaar houden. De kunst is om de belangen gelijk te krijgen. En dat kan, want uiteindelijk willen we hetzelfde: kwalitatief goede zorg, dichtbij.

Komen jullie er altijd uit met zorgverleners?

Bijna altijd. In Friesland hebben we 95% van de zorgverleners gecontracteerd. Buiten Friesland ligt dat percentage lager, maar we zorgen ervoor dat er altijd een gecontracteerde zorgverlener in de buurt is. Gaan verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgen ze voor de behandeling een marktconforme vergoeding.

Patiënten moeten baat hebben bij zorg. Zij moeten er beter van worden en niet wij als zorgverzekeraar.

Wat was rond de zorginkoop van 2018 jullie grootste uitdaging?

Nog meer dan voorgaande jaren: betaalbaarheid. De bevolking vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe. Toch zijn wij van mening dat er niet meer geld naar zorg hoeft te gaan. Als je zorg anders organiseert en vernieuwingen - zoals e-health - toepast, kunnen zorgkosten gelijk blijven en daarmee de premie ook.

Kijken jullie bij de inkoop alleen naar prijs?

Zeker niet. We sturen steeds meer op kwaliteit. Op de resultaten van zorg, in plaats van “productie” of uren. Patiënten moeten baat hebben bij zorg. Zij moeten er beter van worden en niet wij als zorgverzekeraar. Sterker nog: De Friesland heeft geen winstoogmerk en steekt een groot deel van haar vermogen in het betaalbaar houden van de premie.

Hoe valt die boodschap bij zorgverleners?

Op bestuurlijk niveau is iedereen het met ons eens. Maar als het op concrete afspraken aankomt, wordt het spannender. Zo zijn sommige zorgverleners bang dat als je e-health aanbiedt, ze patiënten en dus inkomsten mislopen. Niet waar, zeggen wij. E-health geeft je de mogelijkheid om zorg anders in te zetten. In plaats van patiënten vijf minuten te spreken, heb je de tijd om met je expertise écht het verschil te maken. We onderhandelen dus niet alleen met zorgverleners, maar proberen ze ook te inspireren. Zodat ze onze visie op duurzame zorg delen. Als dat lukt, is de missie geslaagd!

Gerelateerde artikelen

Lees het verhaal van Hennie

COPD-coach Hennie

Hennie en collega Marjolijn bezoeken 1 keer per week patiënten met ernstig COPD. Ze bespreken gezondheid, stress en armoede.
Lees het verhaal van Peter

Minder naar het ziekenhuis

Meer kwaliteit van leven en minder vaak naar het ziekenhuis. Peter vertelt over het project coaching thuis bij COPD.
Lees het verhaal van Linda en Anneke

Samen weet je meer

Linda en Anneke van GGZ Friesland leggen uit hoe ze familie betrekken bij de zorg voor iemand met psychische problemen.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor