Wat doen we aan het huisartsentekort?

De organisatie van huisartsenzorg in Nederland is uniek. Huisartsen zijn de basis van de Nederlandse zorg. Dat is heel waardevol. De huisartsenpraktijk is dichtbij, makkelijk bereikbaar en huisartsen en hun medewerkers kennen hun patiënten. Maar de laatste jaren zitten veel huisartsenpraktijken vol en is er in sommige gebieden een wachtlijst voor een huisarts. We merken dat ook in Friesland en andere delen van Noord Nederland.

Oorzaken van het huisartsentekort

Het wordt steeds moeilijker voor huisartsen die met pensioen gaan om een nieuwe huisarts te vinden. Bijvoorbeeld omdat jonge huisartsen vaker in deeltijd werken of omdat ze het contact met patiënten belangrijker vinden dan de organisatietaken die horen bij een praktijk. Maar ook door een tekort aan assistentes en praktijkondersteuners. Of een gebrek aan een geschikte betaalbare locatie voor een nieuwe huisarts. En nog een hele belangrijke reden; omdat steeds meer mensen zorg nodig hebben. Er is dus niet één oorzaak en dus ook niet één oplossing.

Zorg voorkomen

Huisartsenposten vertellen ons dat zo’n 25% van de vragen die ze krijgen eigenlijk niet bij hen thuishoren en met een zelfzorg advies kunnen worden beantwoord. Met Friese huisartsen hebben we daarom een proef gedaan met digitale triage (beoordelen van de hulpvraag). En in een pilot met verzekerden en verpleegkundigen kijken we of we hen kunnen ondersteunen als ze twijfelen of ze naar de dokter moeten of dat zelfzorg een optie is.

Inzet digitale app voor gezondheidsvragen

We bieden via Dokter Appke al geruime tijd de mogelijkheid om ook digitaal gezondheidsvragen te stellen. Handig voor iedereen die twijfelt of ze met een bepaalde vraag naar de huisarts moeten. Of wanneer de eigen huisarts niet direct beschikbaar is, zoals ’s avonds of in het weekend. Via onze app ‘Dokter Appke’ krijgen mensen snel deskundig antwoord van het een medisch team. Veel vragen kunnen zo zonder tussenkomst van een huisarts worden beantwoord.

Dokterswacht Friesland hebben we daarnaast in de drukke zomer van 2022 geholpen met een eigen app. Als de wachttijd wat langer was bij Dokterswacht kreeg je een bandje te horen waarop ook werd genoemd dat je digitaal je gezondheidsvragen kon stellen aan een team van verpleegkundigen. De wachttijd is daarmee ingekort en de tevredenheid bij gebruikers was erg hoog.

Een vaste huisarts is belangrijk

We stimuleren praktijkhouderschap en ondersteunen huisartsen op verschillende manieren. Bij het starten van een nieuwe praktijk of het overnemen van een groep patiënten als een huisarts met pensioen gaat. Zodat onze verzekerden een vaste huisarts hebben.

Coöperatie Flexdokters ondersteunt startende huisartsen

Al een aantal jaren ondersteunen we de Coöperatie Flexdokters. Deze Coöperatie ondersteunt huisartsen bij het starten of overnemen van een praktijk. Waarbij ze meer tijd voor de patiënt hebben en gebruik gemaakt wordt van digitale ondersteuning. Landelijk zijn via deze coöperatie inmiddels 18 huisartspraktijken ontstaan die de overstap naar een nieuwe manier van werken maakten. 20 Waarnemers zijn praktijkhouder geworden. Naast de investering vanuit onze innovatiestichting, stellen we voor digitale innovaties in de praktijk ook geld beschikbaar aan huisartsen. Ook in Friesland zijn we aan het onderzoeken of Flexdokters een rol kan spelen in het oplossen van het huisartsentekort.

Maatwerk waar nodig

Voor oplossingen is een intensieve samenwerking in de regio nodig. In Friesland werken we nauw samen met de Regio-organisatie Dokterszorg, FHV (Friese Huisartsen Vereniging), Dokterswacht Friesland, de provincie en de gemeenten. Zo hebben we op Schiermonnikoog geholpen met het vinden van een nieuwe huisarts en hebben we in Leeuwarden een aantal jaar geleden samen met de gemeente een nieuwe huisarts gevonden. En in 2023 hebben we een praktijkhouder geholpen een huisartsenpraktijk over te nemen. Ook ondersteunen we het platform 11 huisartsen in Friesland om stoppende huisartsen en startende huisartsen met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen. Op dit moment zijn we ook samen met de eerder genoemde partijen in Heerenveen en in Leeuwarden in gesprek hoe we daar het huisartsentekort kunnen verhelpen.

Extra financiële hulp voor ICT

In 2022 ontvingen de huisartsenorganisaties in Friesland ICT-gelden. Daarmee hebben ze de huisartsen(praktijken) die bij hen zijn aangesloten ondersteund met digitalisering van dossiers en de praktijk en het verbeteren van gegevensuitwisseling.

In kaart brengen situatie Friesland

We brengen in Friesland in kaart welke huisartsen de komende jaren hun praktijk willen stoppen. Vanuit die inventarisatie kunnen we met de regionale huisartsenorganisaties beter anticiperen en vroeger beginnen met het zoeken en werven van nieuwe praktijkhouders voor bestaande of nieuwe praktijken. Daarbij betrekken we waar nodig ook andere partijen, zoals Flexdokters of de gemeente wanneer er huisvestingsvraagstukken spelen. Bijvoorbeeld als er een nieuwbouwwijk gepland wordt om te zorgen dat er ook rekening gehouden wordt met uitbreiding van zorg en een betaalbare locatie voor een huisartspraktijk.

Nulpraktijken voor onverwachte situaties

Maar soms is er sprake van een onverwachte situatie. We hebben inmiddels in andere regio’s ervaring met een noodoplossing. Voor plotselinge uitval van een huisarts is er in een aantal regio’s een ‘nulpraktijk’. Dit is een praktijk die juridisch helemaal klaar is voor gebruik en kan worden ingezet bij bijvoorbeeld het overlijden of langdurig ziekte van een huisarts. Dat scheelt administratie en tijd. Als we een huisarts vinden kan die ook meteen beginnen.

Wat kan ik doen als ik geen huisarts heb?

Als het niet lukt om een huisarts te vinden, en je bent verzekerd bij De Friesland, kun je contact zoeken met wachtlijstbemiddeling van De Friesland. Zij helpen je met het vinden van een huisarts. Mocht dat niet lukken dan zetten ze je op de wachtlijst. Wanneer er een plek vrijkomt, nemen ze contact met je op.

Wachtlijstbemiddeling aanvragen

Je kunt wachtlijstbemiddeling telefonisch of online aanvragen. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via: (058) 291 33 00.

Gerelateerde artikelen

Interview
7 minuten

Friesland vergrijst

De vraag naar ouderenzorg zal verdubbelen in de komende jaren. Alleen het geld en het personeel ontbreekt. Bert Bokma, zorginkoper ouderenzorg legt het probleem uit.
Mevrouw Jongsma aan de keukentafel met een daisyspeler
Artikel
3 minuten

Mevrouw Jongsma’s ervaring met Domeinoverstijgend Loket

Het Domeinoverstijgend Loket biedt hulp bij ingewikkelde zorgvragen.
Artikel
3 minuten

Jongeren snel helpen

Je ouders gaan scheiden, waardoor je je boos en somber voelt. Je wordt gepest op school of je vindt het lastig om contact te leggen met anderen. Het zijn allemaal problemen waarmee kinderen en jongeren bij POH-GGZ Jeugd kunnen aankloppen.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer