Iedereen een huisarts in de buurt

De huisarts is de spil in de zorg en het allereerste contact voor mensen die een vraag hebben over hun gezondheid of ziek zijn. Vaak is een huisarts ook een vertrouwenspersoon, met wie je – zeker als er zorg nodig is – een band opbouwt. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen een huisarts in de buurt heeft.

Vestigingsprobleem van huisartsen

In Nederland is er sprake van een probleem met de vestiging van huisartsen. We hebben in Nederland genoeg huisartsen, maar in de Randstad zijn er te veel en in Friesland en Zeeland te weinig. Daarom zijn we samen met huisartsenverenigingen, Friese gemeenten en andere partners in actie gekomen. Ook hebben we actief bemiddeld voor mensen die een huisarts zochten en niet konden vinden. Dit doen we nog steeds als dat nodig is.

Voldoende huisartsen in Friesland

In 2017 hebben we samen met onze partners een Plan van Aanpak gemaakt om de huisartsenzorg te continueren. De Friesland introduceerde de transitiemanager. Iemand die een huisarts kan ondersteunen bij het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande praktijk. De Friesland vergoedt deze hulp, onder voorwaarden. Inmiddels, in 2020, hebben we zo’n tien nieuwe huisartsen op weg geholpen. Ook contracteerden we een nieuwe praktijk aan het Cambuurplein in Leeuwarden, waardoor de druk op de andere Leeuwarder praktijken gelijk verminderde. De situatie in Leeuwarden is nu stabiel.

Huisartsenzorg op de Waddeneilanden

We vinden het belangrijk dat iedereen een huisarts in de buurt heeft. Ook op de Waddenheilanden, waar te weinig mensen wonen voor een normale praktijk. Daarom financieren wij deze huisartsenzorg. Ook klanten van andere zorgverzekeraars kunnen gebruik maken van deze huisartsenzorg.

Nieuw: beeldbellen en meekijkconsulten

Mede door de coronacrisis versnelt de digitalisering van de zorg. Zo zijn de digitale consulten via beeldbellen ingevoerd. Ook digitale meekijkconsulten zijn in opkomst. Bij deze consulten raadpleegt de huisarts een medisch specialist in een ziekenhuis over de klacht van de patiënt. De Friesland is voornemens om beide nieuwe vormen van zorg verlenen dit jaar nog te gaan vergoeden.

Antwoord op je gezondheidsvraag met Dokter Appke

Als extra service voor onze verzekerden heeft De Friesland Dokter Appke ontwikkeld: een app voor gezondheidsvragen. Thuis of op reis kan iedereen zijn of haar gezondheidsvraag stellen aan het medisch team achter de app. Sinds 2020 kun je via de app nu ook een consult doen via beeldbellen met een huisarts.

Uw zorg goed geregeld

We willen dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over uw zorg goed geregeld

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor