Verzekerdenraad van De Friesland

Wij vinden de mening van onze verzekerden erg belangrijk. Daarom denken en praten verzekerden mee over ons beleid in onze Verzekerdenraad.
Groepsfoto van Verzekerdenraaf De Friesland

In de Verzekerdenraad zitten 15 verzekerden die een goede afspiegeling vormen van onze 540.400 verzekerden. De leden van de Verzekerdenraad gaan regelmatig met de directie in gesprek en adviseren hen over uiteenlopende onderwerpen.

Wet verzekerdeninvloed

Op 3 maart 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verzekerdeninvloed. Per 1 januari 2021 is deze wet van kracht. De wet schijft voor dat elke zorgverzekeraar met zijn Verzekerdenraad moet afspreken over de onderdelen van zijn beleid waarvoor hij zijn verzekerden in de gelegenheid stelt om inspraak te hebben, hoe verzekerden van dit inspraakrecht gebruik kunnen maken, hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten van de inspraak en over wat daarmee gedaan is.

Belangen van alle verzekerden

Leo van Sister, voorzitter Verzekerdenraad De Friesland: “Onze Verzekerdenraad staat voor de belangen van alle verzekerden van De Friesland. Een aantal leden is sinds kort verzekerd bij De Friesland maar de meesten zijn al jaren klant. Samen brengen wij jouw en onze belangen in tijdens de overleggen die we hebben met de directie en de beleidsbepalers. Wij delen als raad de visie van De Friesland dat investeren in gezondheid en vitaliteit nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit kan alleen samen met onze leden, onze partners en door inzet van innovaties en technologieën. We denken en adviseren daarom ook mee in werkgroepen voor zorginkoop, propositiebeleid en innovatie.” 

Taken van de Verzekerdenraad

De taken van de Verzekerdenraad zijn:

  • Klankbord voor de directie, antenne- en signaalfunctie
  • Inventariseren wensen en meningen van betrokken verzekerden en hen informeren over werkzaamheden en resultaten Verzekerdenraad
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het te volgen beleid en de uitvoering daarvan; dit geldt specifiek voor het Zorginkoopbeleid
  • Instemmingsrecht m.b.t. (wijziging) van bepaalde regelingen
  • Bewaking van uitvoering visie De Friesland en volgen van het ingezette beleid en bijbehorende instrumenten
  • Bewaking van de besteding van de premiegelden door het volgen van de inzet van deze gelden
  • Toezicht houden op eigen functioneren

Bekijk het reglement van de Verzekerdenraad (pdf, 112 KB)

Jaaroverzichten activiteiten Verzekerdenraad

In onze jaaroverzichten kun je de activiteiten van de Verzekerdenraad bekijken.

Bekijk jaaroverzicht 2022 (pdf, 582KB)
Bekijk jaaroverzicht 2021 (pdf, 194 KB)
Bekijk jaaroverzicht 2020 (pdf, 230 KB)

Heb je een vraag of een tip?

De Verzekerdenraad komt op voor jouw belangen. Heb je een vraag, opmerking of tip voor de Verzekerdenraad? Mail het naar verzekerdenraad@defriesland.nl.

Lees onze blogs

Als raad komen wij zo’n 7 à 8 keer per jaar samen. We discussiëren met de directie en management over lopende en toekomstige beleidszaken, zeker daar waar het ons als verzekerden aangaat.

In deze blogs lees je over de ervaringen van de Verzekerdenraad en de onderwerpen die besproken worden.

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer