Verzekerdenraad

Als De Friesland vinden wij de mening van onze klanten erg belangrijk. Daarom denken en praten klanten mee over ons beleid in onze verzekerdenraad.
Verzekerdenraad

In de verzekerdenraad zitten 16 verzekerden die een goede afspiegeling vormen van onze 560.000 verzekerden. De leden van de verzekerdenraad gaan regelmatig met de directie in gesprek over uiteenlopende onderwerpen.

Jaaroverzicht 2020

Bekijk in het jaaroverzicht (pdf) de activiteiten van de Verzekerdenraad in 2020.

Belangen van alle verzekerden

Leo van Sister, voorzitter Verzekerdenraad De Friesland: “Onze verzekerdenraad staat voor de belangen van alle verzekerden van De Friesland. Een aantal leden is sinds kort verzekerd bij De Friesland maar de meesten zijn al jaren klant. Samen brengen wij uw en onze belangen in tijdens de overleggen die we hebben met de directie en de beleidsbepalers. Wij delen als raad de visie van De Friesland dat investeren in gezondheid en vitaliteit nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit kan alleen samen met onze leden, onze partners en door inzet van innovaties en technologieën. We denken en adviseren daarom ook mee in werkgroepen voor zorginkoop en innovatie.”

Lees het interview met Leo van Sister en Sandra Antonides over hun bijdrage aan de verzekerdenraad in ons digitale magazine Fam.

Taken van de Verzekerdenraad

De taken van de Verzekerdenraad zijn:

  • het vervullen van een antennefunctie: het doorgeven van signalen aan de directie;
  • het vervullen van een klankbord- en adviesfunctie;
  • het bewaken van de uitvoering van de visie en volgen van het ingezette beleid;
  • het bewaken van de besteding van de premiegelden.

Heeft u een vraag of een tip?

Omdat we in de Verzekerdenraad ook willen opkomen voor uw belangen, stellen we uw mening erg op prijs! Heeft u een vraag, opmerking of tip voor de verzekerdenraad? Mail het ons via verzekerdenraad@defriesland.nl.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor