Verzekerdenraad van De Friesland

Wij vinden de mening van onze verzekerden erg belangrijk. Daarom denken en praten verzekerden mee over ons beleid in onze Verzekerdenraad.
Verzekerdenraad

In de Verzekerdenraad zitten 14 verzekerden die een goede afspiegeling vormen van onze 550.000 verzekerden. De leden van de Verzekerdenraad gaan regelmatig met de directie in gesprek en adviseren hen over uiteenlopende onderwerpen.

Wet verzekerdeninvloed

Op 3 maart 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verzekerdeninvloed. Per 1 januari 2021 is deze wet van kracht. De nieuwe wet schijft voor dat elke zorgverzekeraar met zijn Verzekerdenraad moet afspreken over de onderdelen van zijn beleid waarvoor hij zijn verzekerden in de gelegenheid stelt om inspraak te hebben, hoe verzekerden van dit inspraakrecht gebruik kunnen maken, hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten van de inspraak en over wat daarmee gedaan is.

Belangen van alle verzekerden

Leo van Sister, voorzitter Verzekerdenraad De Friesland: “Onze Verzekerdenraad staat voor de belangen van alle verzekerden van De Friesland. Een aantal leden is sinds kort verzekerd bij De Friesland maar de meesten zijn al jaren klant. Samen brengen wij uw en onze belangen in tijdens de overleggen die we hebben met de directie en de beleidsbepalers. Wij delen als raad de visie van De Friesland dat investeren in gezondheid en vitaliteit nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit kan alleen samen met onze leden, onze partners en door inzet van innovaties en technologieën. We denken en adviseren daarom ook mee in werkgroepen voor zorginkoop, propositiebeleid en innovatie.”

Lees het interview met Leo van Sister en Sandra Antonides over hun bijdrage aan de verzekerdenraad in ons digitale magazine fam.

Taken van de Verzekerdenraad

De taken van de Verzekerdenraad zijn:

  • Klankbord voor de directie, antenne- en signaalfunctie
  • Inventariseren wensen en meningen van betrokken verzekerden en hen informeren over werkzaamheden en resultaten Verzekerdenraad
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het te volgen beleid en de uitvoering daarvan; dit geldt specifiek voor het Zorginkoopbeleid
  • Instemmingsrecht m.b.t. (wijziging) van bepaalde regelingen
  • Bewaking van uitvoering visie De Friesland en volgen van het ingezette beleid en bijbehorende instrumenten
  • Bewaking van de besteding van de premiegelden door het volgen van de inzet van deze gelden
  • Toezicht houden op eigen functioneren

Bekijk het reglement van de Verzekerdenraad (pdf, 112 KB)

Jaaroverzicht

Bekijk in het jaaroverzicht (pdf, 230 KB) de activiteiten van de Verzekerdenraad in 2020.

Heeft u een vraag of een tip?

De Verzekerdenraad komt op voor uw belangen. Heeft u een vraag, opmerking of tip voor de Verzekerdenraad? Mail het naar verzekerdenraad@defriesland.nl.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor