De Verzekerdenraad als klankbord en adviseur van De Friesland door Tjalling Sipma

Zorgverzekeraar De Friesland heeft een Verzekerdenraad, een wettelijke ingestelde raad van 15 verzekerden. Als raad komen wij zo’n 7 à 8 keer per jaar samen. We discussiëren met de directie en management over lopende en toekomstige beleidszaken, zeker daar waar het ons als verzekerden aangaat. Op 19 september jongstleden was er weer een bijeenkomst in Leeuwarden.

Antennefunctie

Een belangrijke functie van de Verzekerdenraad is de antennefunctie. Leden geven signalen die te maken hebben met zorg (in de regio) door aan de directie. Dit kan leiden tot uitleg, discussie maar ook tot onderzoek en actie of aanpassing door De Friesland. De directie vindt alle inbreng van belang. Men kan hiermee nog beter inspelen op de behoefte van haar klanten. De signaalfunctie zal voortaan hoger op de agenda komen dan nu het geval is en ik vind dit een goed initiatief.

Zelf heb ik het huisartsentekort een keer ter sprake gebracht. Dit baarde mij zorgen. De problematiek is daarna uitgebreid besproken en we zijn inhoudelijk goed bijgepraat over de acties die er op dat moment liepen vanuit zowel De Friesland als de huisartsen. Ook heb ik een paar jaar geleden geadviseerd om ouders aan te schrijven die niet met hun kinderen naar de tandarts gaan. Steeds meer kindergebitten zijn namelijk in slechte staat en dat terwijl mondzorg gratis toegankelijk is voor kinderen. Een dramatische ontwikkeling die niet nodig is. Mooi om te zien dat Zilveren kruis en De Friesland deze ontwikkeling erkenden en daar ook actief mee bezig zijn

Mooi om te zien dat De Friesland actief bezig is te informeren dat mondzorg voor kinderen gratis is.

Behoefte aan meer verdieping

Om meer verdieping in de vergaderingen te krijgen, willen de leden voortaan in gesprek aan de hand van dilemma’s waar de directie tegenaan loopt en horen zij graag inhoudelijke meningen van de directie over actuele zaken. Als voorbeeld wordt het transparantieregister en het Integraal Zorgakkoord genoemd. Ook geven de leden aan dat zij vaker om advies gevraagd willen worden en stellen zij het voeren van discussies aan de hand van stellingen of specifieke onderwerpen op prijs. Een nuttige bijeenkomst die bijdraagt in de samenwerking tussen leden en de directie van De Friesland.

Over mij

Ik woon in Leeuwarden en ben vader van 3 kinderen en ben al jarenlang verzekerd bij De Friesland. Sinds 2018 zit ik in de Verzekerdenraad. Ik werk als uitkeringsdeskundige Werkloosheidwet bij het UWV.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer