Uw zorg goed geregeld

We zetten ons dagelijks in om de meest vitale gemeenschap van Nederland te vormen. We willen mensen verbinden, vitaliteit versterken en zorg verbeteren. En vooral dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Dat doen we samen met onze (zorg)partners in de regio.

""

Zorg

Samen met verschillende partners in de zorg werken we aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

Iedereen een huisarts in de buurt
Goede bereikbaarheid van de ambulancezorg
Direct antwoord op je gezondheidsvraag met Dokter Appke
De juiste zorg op de juiste plek voor iedereen

Zorg verzekeren

Als zorgverzekeraar hebben we een belangrijke taak in de zorg. We kopen zorg in en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders.

Wat doet een zorgverzekeraar?
Hoe is de premie opgebouwd?
Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

Samenwerking sociaal en zorg domein

Levensstijl en sociale omstandigheden hebben invloed op de gezondheid. We werken samen met de gemeente om deze te verbeteren.

Hulp bieden bij schulden met aanpak vroegsignalering
Stapeling van problemen voorkomen met CityDeal
Regiobeeld Friesland: samenwerken met (zorg)partners

""

Preventie

Door preventie en het eerder signaleren van (gezondheids)problemen kunnen we de inzet van zorg voorkomen of verminderen.

Zorg voorkomen en verminderen met Vitale Regio Fryslân
Duurzame inzetbaarheid werknemers met Sterk te Werk
Bewegingsonderwijs verbeteren met Sport op basisscholen

""

Innovatie

We onderzoeken en ontwikkelen nieuwe diensten en steunen projecten die bijdragen aan duurzame zorg.

Innovatie Lab ontwikkelt in co-creatie nieuwe diensten
Stichting De Friesland steunt innovatieve (zorg)projecten

‘De Friesland is een constructieve partner voor GGD Fryslân en de Friese gemeenten om te werken aan preventie. Samen initiëren we vernieuwing en doen we onderzoek, bijvoorbeeld binnen de Friese Preventieaanpak. De Friesland werkt vanuit een andere opgave en heeft een ander netwerk, maar heeft wel dezelfde regionale oriëntatie. Dat maakt dat wij elkaar aanvullen ten dienste van het ene doel: meer gezonde, vitale Friezen! ‘

Karin de Ruijsscher, adviseur Publieke Gezondheid GGD Fryslân

"" klantwaardering op Independer
8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor