Je zorg goed geregeld

We zetten ons dagelijks in om de meest vitale gemeenschap van Nederland te vormen. We willen mensen verbinden, vitaliteit versterken en zorg verbeteren. En vooral dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Dat doen we samen met onze (zorg)partners in de regio.

Zorg

Zorg verzekeren

Als zorgverzekeraar hebben we een belangrijke taak in de zorg. We kopen zorg in en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders.

Wat doet een zorgverzekeraar?
Hoe is de premie opgebouwd?
Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

Samenwerking sociaal en zorg domein

Levensstijl en sociale omstandigheden hebben invloed op de gezondheid. We werken samen met de gemeente om deze te verbeteren.

Hulp bieden bij schulden met aanpak vroegsignalering
Stapeling van problemen voorkomen met CityDeal
Regiobeeld Friesland: samenwerken met (zorg)partners
Friese samenwerkingsagenda

Innovatie

We onderzoeken en ontwikkelen nieuwe diensten en steunen projecten die bijdragen aan duurzame zorg en gezondheid.

Diensten en proposities
Stichting De Friesland steunt innovatieve (zorg)projecten

‘De Friesland is een constructieve partner voor GGD Fryslân en de Friese gemeenten om te werken aan preventie. Samen initiëren we vernieuwing en doen we onderzoek, bijvoorbeeld binnen de Friese Preventieaanpak. De Friesland werkt vanuit een andere opgave en heeft een ander netwerk, maar heeft wel dezelfde regionale oriëntatie. Dat maakt dat wij elkaar aanvullen ten dienste van het ene doel: meer gezonde, vitale Friezen! ‘

Karin de Ruijsscher, adviseur Publieke Gezondheid GGD Fryslân

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer