Samen gezond en vitaal leven

Wij geloven dat mensen elkaar willen helpen om vitaal te leven. Wij zijn er van overtuigd dat investeren in gezondheid nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.

Daarom willen we mensen verbinden en motiveren om samen in beweging te komen. Samen gezond bewegen, eten, werken en leven. Daar staan en gaan we voor. Dit kan alleen samen met onze klanten en partners.

Missie

Wij zorgen ervoor dat onze klanten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat realiseren we door:

  • scherp te zijn op de kwaliteit van de zorg;
  • klanten actief te stimuleren hun eigen gezondheid te bevorderen;
  • de zorgkosten te beheersen;
  • innovaties in de zorg te stimuleren;
  • in te zetten op het voorkomen van zorg (preventie);
  • het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van onze klanten o.a. door ze diensten aan te bieden.

Hierdoor blijft zorg voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk en betaalbaar.

Kernwaarden

Dit zijn de waarden die we als bedrijf met elkaar delen. Waar we voor staan en waar we voor gaan. Succesfactoren eigenlijk, want met deze waarden werken we elke dag om onze doelen te realiseren. Samen met u.

Dichtbij

Dichtbij betekent dat we de andere willen leren kennen. We zijn oprecht geïnteresseerd in zijn of haar verhaal zodat we kunnen anticiperen op hun vragen. Dichtbij is ook het leveren van dienstverlening op maat, fysiek aanwezig zijn in de regio en 7 dagen per week 24 uur per dag online zijn. Dichtbij betekent verder een taal spreken en schrijven die de ander begrijpt.

Lef

Lef is staan voor de mienskip en anders opstaan en actie ondernemen. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Dit staat dus dicht bij de uitgangspunten van Regt door Zee uit 1815. Lef is ook nieuwe paden durven te bewandelen en initiatief nemen.

Samen

Voor ons is samen: het gesprek opzoeken met de mienskip waarbij het niet alleen gaat om het consumeren van zorg, maar juist om het versterken van de eigen vitaliteit. Samen geeft de energie om echt te worden wie we willen zijn. Als we iets samen doen met de ander, wordt het eindresultaat sterker en duurzamer. In de interactie groeit de synergie.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer