De juiste zorg op de juiste plek

De kern van de juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg dichterbij mensen thuis en het vervangen van zorg door bijvoorbeeld e-health. Samen met partners in Friesland willen we zorg doelmatiger organiseren voor onze Friese inwoners.

Knelpunten oplossen

Door hiaten in wetgeving of inkoopbeleid vallen mensen die zorg nodig hebben soms tussen wal en schip. Samen met de Friese gemeenten zoeken we tijdens de Casuïstiektafels naar oplossingen voor mensen die niet of niet de juiste zorg krijgen die nodig is.

Kinderen gericht helpen

De wachtlijsten binnen de GGZ voor jeugd nemen toe. Daarom is het belangrijk om jongeren onder de 18 jaar met lichtere problematiek vroegtijdig zonder doorverwijzing in de 1e lijn te behandelen. Dit kan door de inzet van een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) binnen de huisartsenpraktijk.

Schooluitval voorkomen

Problemen hebben ‘buiten school’ kan invloed hebben op de schoolresultaten van jongeren. Met School Als Werkplaats (SAW) willen we deze problemen signaleren, zodat we voortijdig schoolverlaten kunnen voorkomen en doorverwijzingen naar externe zorg kunnen verminderen of zelfs voorkomen.

Veiligheid in stress situatie

Personen die verward gedrag vertonen maar niets strafbaars doen, werden voorheen door de politie vervoerd en opgesloten. Met de inzet van Rapid responder wordt ter plekke beoordeeld wat er met de persoon aan de hand is, of hij of zij naar huis begeleid moet worden of juist hulp of zorg nodig heeft.

Je zorg goed geregeld

We willen dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Nu en in de toekomst. We zijn actief op het gebied van preventie en innovatie en zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

‘De Friesland is transparant en open in de samenwerking en haar communicatie en bereid om met gemeenten te verkennen waar we elkaars dienstverlening en ondersteuning beter op elkaar kunnen laten aansluiten. De Friesland denkt mee en zoekt proactief de verbinding‘

Mark Venema en Femke Telenga, beleidsmedewerkers Dienst Noardwest Fryslân

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer