School Als Werkplaats (SAW)

Niet alle jongeren hebben de wind mee. Problemen ‘buiten school’ zijn niet altijd te herkennen, maar beïnvloeden wel de schoolresultaten. Goede begeleiding is dan cruciaal.

Sinds 2010 bestaat School als Werkplaats (SAW) op het Friesland College (ROC in Friesland). Dit is een samenwerking tussen

  • het Friesland college
  • de Friese gemeenten
  • instellingen uit de (jeugd)zorg- en hulpverlening
  • De Friesland

Deze samenwerking heeft als doel om problemen van studenten ‘buiten school’ te herkennen om de studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Preventief problemen signaleren

De SAW-hulpverleners werken preventief. Wanneer er studenten zijn met problemen volgt een traject dat varieert van licht pedagogische ondersteuning tot intensieve begeleiding van de student. Het initiatief kan liggen bij de SAW-hulpverlener, de student of bij de docent die iets signaleert en meer expertise nodig heeft.

Unieke samenwerking

Door de unieke samenwerking tussen de verschillende partijen weten docenten de weg naar advies, hulp en ondersteuning makkelijk(er) te vinden. Studenten in de leeftijd van 16-23 jaar kunnen drempels ervaren bij het vragen van hulp. Door de inzet van School Als Werkplaats kunnen zij laagdrempelig en gemakkelijker hulp vinden en krijgen. SAW-hulpverleners zijn geregeld in de klassen en gemakkelijk aan te spreken.

Inmiddels heeft een op de zeven studenten van het Friesland College contact met een SAW-hulpverlener

Het doel van SAW

  • Vroegtijdig onderkennen van problematiek
  • Minder voortijdig schoolverlaters
  • Minder doorverwijzing naar externe lichte en zwaardere zorg

De juiste zorg op de juiste plek

Samen met partners in Friesland willen we zorg doelmatiger organiseren voor onze Friese inwoners. Lees meer over onze bijdrage aan de Juiste zorg op de juiste plek.

Bekijk onze bijdrage

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer