Ambulancezorg in Friesland

Als je gewond raakt bij een ongeval of als je wordt getroffen door een hartaanval moet je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis. Acute zorg, zoals deze spoedzorg heet, kan in veel gevallen een zaak van leven en dood zijn. Tijd is vaak van cruciaal belang, net zoals goede zorg. Daarom is het van groot belang dat we voldoende ambulances hebben en dat ze overal paraat staan.

Omdat De Friesland in de provincie Friesland de grootste verzekeraar is, zijn we actief bezig om de ambulancezorg op hoog niveau te houden. Dat doen we samen met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân.

Investeren in ambulanceposten

Wettelijk is bepaald dat de aanrijtijden van zogeheten A1-ritten (de ritten met de hoogste spoed van ambulances) binnen 15 minuten moeten zijn. Dit betekent dat een ambulance na een melding binnen een kwartier ter plekke moet zijn om de patiënt te kunnen zien en te beginnen met de medische behandeling. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het netwerk van voldoende zorg. Zo is het aantal ambulanceposten uitgebreid van 18 naar 23 posten, het hoogste aantal ambulanceposten van Nederland. Die spreiding van ambulanceposten is nodig, omdat Friesland een grote provincie is en door het waterrijke gebied moeilijk(er) bereikbaar .

95% spoedritten binnen de norm

95% van alle spoedritten in Friesland vallen binnen de norm van 15 minuten. Daar zijn we best trots op. Zeker gezien de grootte van de provincie en de bereikbaarheid rond het Friese merengebied. Landelijk valt 92% van de spoedritten binnen de norm*. De Waddeneilanden vallen ook onder de provincie Friesland. In geval van medische nood worden er steeds vaker patiënten van de eilanden met de Waddenhelikopter naar een ziekenhuis vervoert.

*bron: website VZinfo van het RIVM

Je zorg goed geregeld

We willen dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. We investeren in preventie en innovatie, werken nauw samen binnen het zorg en sociaal domein én zetten ons dagelijks in om de zorg goed en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees meer over je zorg goed geregeld

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer