De Verzekerdenraad als klankbord en adviseur van De Friesland door Leo van Sister

Zorgverzekeraar De Friesland heeft een Verzekerdenraad, een wettelijke ingestelde raad van 15 verzekerden. Als raad komen wij zo’n 7 à 8 keer per jaar samen. We discussiëren met de directie en management over lopende en toekomstige beleidszaken, zeker daar waar het ons als verzekerden aangaat. Op 28 maart jongstleden was er weer een bijeenkomst in Leeuwarden.

Zorginkoop 2023

Eén van de onderwerpen is de aanloop naar het Zorginkoopbeleid voor 2023. Als Verzekerdenraad zijn wij direct betrokken bij dit inkoopproces. We hebben met elkaar een flink aantal adviezen aan de directie mogen uitbrengen die hopelijk binnenkort gehonoreerd gaan worden. Aangezien de zorg ons allen aangaat, is het goed dat onze stem ook hier gehoord wordt.

Domeinoverstijgend loket van start gegaan

De Friesland heeft in 2021 het initiatief genomen om voor de noordelijke regio een domeinoverstijgend loket in te stellen. Dat loket overstijgt vier zorgvelden: de WMO, de WLZ, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Inmiddels werken 18 gemeenten mee aan dit belangrijke initiatief. Wij waarderen dit soort initiatieven omdat het voor verzekerden gemakkelijker wordt om de juiste zorg te krijgen. Medewerkers van dit loket helpen burgers als niet duidelijk is vanuit welke wet de zorg of ondersteuning het beste geboden kan worden. Of hoe een passende oplossing kan worden gevonden voor een burger die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit alles zodat iemand zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Wij waarderen dit soort initiatieven omdat het voor verzekerden gemakkelijker wordt om de juiste zorg te krijgen.

Aantal verzekerden bij De Friesland flink gegroeid

Verreweg de meeste verzekerden van De Friesland zijn behoorlijk tevreden en zijn dan ook trouw aan hun zorgverzekeraar. Dat zorgt ervoor dat er dit jaar maar weinig verzekerden naar een andere verzekeraar zijn overgestapt. Heel anders is het met de groei. Mede dankzij een mooie najaarscampagne heeft de Friesland maar liefst 56.000 nieuwe verzekerden mogen verwelkomen en telt nu in totaal ruim 607.000 verzekerden. Daarvoor spant de Verzekerdenraad zich graag in.

Meedenken en sparren met het management

Een andere rol van ons is samen met het management actief meedenken en sparren in werkgroepen van De Friesland die zich bezig houden met propositiebeleid, innovatie & E-health en zorginkoop. Ook helpen wij mee bij de selectie van nieuwe kandidaten voor onze raad. Daarnaast is er een lid vertegenwoordigd in de Ledenraad van Achmea en sluiten er leden aan bij regionale overleggen georganiseerd vanuit Zorgbelang Fryslân. Zorgbelang Fryslân werkt samen met inwoners van Friesland, beleidsmakers bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de zorg beter te maken.

Over mij

Ik ben al 35 jaar verzekerd bij de Friesland en heb lang in Friesland gewoond en gewerkt. Nu woon ik in die andere kaasstad Gouda. Ik ben ondernemer en vervul daarnaast meerdere bestuurlijke taken. Sinds 2018 ben ik voorzitter van de Verzekerdenraad van De Friesland.

klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor