Bijeenkomst Verzekerdenraad 21 november door Leo Sister

Op 21 november was er een gezamenlijke bijeenkomst van de Verzekerdenraden van De Friesland en Zilveren Kruis. Twee zeer belangrijke onderwerpen werden besproken, te weten de huisartsenproblematiek en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
Leo van Sister: voorzitter van Verzekerdenraad De Friesland

De huisarts in een sterk veranderende rol

We kregen van twee huisartsen te horen met welke problematiek de beroepsgroep te maken heeft. Het grootste probleem is de hoge werkdruk die het beroep minder aantrekkelijk maakt. Een huisarts ziet per dag zo’n 30 verschillende patiënten De zorgvraag stijgt enorm o.a. door de vergrijzing en tegelijk neemt de complexiteit van de zorg toe. Ook zijn er gebieden in Nederland waar te weinig huisartsen zijn. De huisarts gaf aan dat hij zo’n 25% van zijn tijd met administratieve werkzaamheden bezig is. Naar zijn beleving zouden zorgverzekeraars hier wat in kunnen doen door minder regels en de ICT sterk te reduceren.

Mijn mening is dat digitalisering één van de betere structurele oplossingen is om het werk van de huisarts te verlichten, maar helaas brengt dit nog vrij wat weerstand met zich mee. Goede voorbeelden uit de praktijk die er gelukkig zijn, dienen de meer ouderwetse huisartsen te overtuigen van het nut. Het helpt ook om (digitaal) vaker triage aan de poort toe te passen.

De huisarts geeft tijdens de sessie aan dat er in de behandelkamer erg veel op de huisarts af komt, ook sociale vraagstukken, en dat roept de terechte vraag op wat er wel en wat niet bij de huisarts thuishoort. Er zijn ruim 13.000 huisartsen in Nederland.
Zilveren Kruis en De Friesland zijn bezig met het schrijven van een nieuwe visie op de huisartsenzorg met als doel om huisartsen nog beter te ondersteunen in hun beroep. De huisarts verandert in die visie naar een moderne medische consultant die zowel fysiek als digitaal zijn patiënten helpt.

Wat kunnen wij als verzekerden zelf doen?

Het is triest dat er nu al een flink huisartsentekort is en dat terwijl de zorgvraag alleen maar verder groeit. Wellicht, als dat kan, wat minder snel naar de huisarts gaan omdat we zelf onze leefstijl wat meer gaan bewaken, en dus gezonder gaan eten, meer gaan sporten en bewegen. Preventie is een taak voor ons allen en als we leren om nog wat beter voor onszelf te zorgen hebben we de huisarts (en de rest) ook minder vaak nodig. Fijn toch!

Preventie is een taak voor ons allen en als we leren om nog wat beter voor onszelf te zorgen hebben we de huisarts (en de rest) ook minder vaak nodig

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Directeur Georgette Fijneman van Zilveren Kruis is zeer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het IZA dat een looptijd kent van 4 jaar. Hierin staan afspraken over de (kwaliteit van) zorg. De essentie van IZA is om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, de kwaliteit van zorg te bewaken, en de zorgkosten beheersbaar te houden.
Doordat er een personeelstekort in de zorg is en tegelijk de zorgvraag flink groeit, dreigt er schaarste te komen en dat maakt dat er in de zorg veel meer ingezet gaat worden op digitalisering en op efficiëntie. Zoveel mogelijk samenwerking in de zorg is daarbij een vereiste.
Eén van de zorgen van de verzekerdenraden is of alle betrokken partijen zich inderdaad wel aan de gemaakte afspraken van dat akkoord gaan houden en daarmee ook de kostenstijging weten te beheersen. Verder zien de raden het als een must dat ook de huisartsen meedoen, zij zijn een cruciale schakel in het zorgproces en staan dicht bij de mensen.

De verzekerdenraden hadden veel vragen en tips en daarmee werd het een prettig zinvolle en actieve bijeenkomst. Het was ook leuk te horen dat de door De Friesland ontwikkelde app dokter Appke overal zo goed wordt ontvangen en steeds meer gebruikt wordt.

Over mij

Ik ben al 35 jaar verzekerd bij de Friesland en heb lang in Friesland gewoond en gewerkt. Nu woon ik in die andere kaasstad Gouda. Ik ben ondernemer en vervul daarnaast meerdere bestuurlijke taken. Sinds 2018 ben ik voorzitter van de Verzekerdenraad van De Friesland.