Bijeenkomst Verzekerdenraad 20 maart 2023 door Jantine Bouma

Op 20 maart 2023 was er weer een bijeenkomst van de Verzekerdenraad. Het onderwerp van deze bijeenkomst was mantelzorg.
Jantine Bouma

Is Mantelzorg een onderwerp voor de zorgverzekeraar?

Misschien denk je dat mantelzorg voor De Friesland geen thema is. Want wat moet een verzekeraar met zorg die gratis wordt gegeven aan mensen in de eigen omgeving? Voor veel leden van de Verzekerdenraad was het dan ook een verrassing om te horen dat De Friesland actief bezig is om mantelzorgers te ondersteunen.

Problematiek in de zorg

Door de vergrijzing is er veel meer zorg nodig in de toekomst terwijl er in verhouding minder werkende mensen zijn. Wanneer er niets verandert in de organisatie van zorg leidt dat ertoe dat in 2040 maar liefst 1 op de 4 mensen in de zorg zouden moeten werken. Dat is geen reële oplossing. Mantelzorg wordt daarom steeds belangrijker maar vraagt behoorlijk wat van de mantelzorger.

Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van toekomstige zorgvragen. We moeten dit met elkaar gaan organiseren.

De Friesland ondersteunt mantelzorgers

Door bijvoorbeeld het aanbieden van kennis, service en dienstverlening. Denk aan een punt waar mantelzorgers hun vragen kunnen stellen, aan het organiseren van vervangende hulp en het volgen van cursussen om je wegwijs te maken in regelzaken. Ook is De Friesland in gesprek met gemeenten om gezamenlijk inzichtelijk te maken waar je als zorgvrager en mantelzorger terecht kunt bij vragen. Nu is dat voor mantelzorgers vaak een zoektocht omdat er zoveel verschillende regelingen zijn. Gemeenten en De Friesland stimuleren dat de sociale basis (de mienskip) in wijken/dorpen versterkt wordt, zodat mensen een beter sociaal netwerk hebben als ze ziek worden.

Mantelzorg hoog op de agenda voor nu en in de toekomst

De conclusie van de avond is dat mantelzorg een belangrijk onderdeel is van toekomstige zorgvragen. We moeten dit met elkaar gaan organiseren. Door bijvoorbeeld mantelzorg in de politiek hoog op de agenda te krijgen. Maar ook mensen zullen hun gedrag moeten veranderen.

Over mij

Ik woon in Wâlterswald en werk als ZZP-er. Momenteel ben ik werkzaam voor de Universiteit van Wageningen als programmamanager kennisdeling en voor de gemeente Groningen voor de implementatie van Toegankelijkheid. Ik heb veel ervaring met Healthy Ageing projecten.