Bijeenkomst Verzekerdenraad 26 juniĀ 2023 door Emiel Dekker

Op 26 juni 2023 spraken we in de bijeenkomst over de uitdagingen in de huisartsenzorg. De krappe beschikbaarheid van huisartsen speelt in sommige gemeenten in Friesland.

Uitdagingen in de huisartsenzorg

Er ontstaan wachtlijsten voor het aannemen van patiënten. Binnen De Friesland is hier continue aandacht voor, uiteraard in samenwerking met onder andere de huisartsen. We bespreken verschillende oorzaken en wat mogelijke oplossingen zijn. Over de komst van commerciële partijen en investeerders binnen de huisartsenzorg geeft De Friesland aan dat er geen verschil is in de samenwerking ten opzichte van andere praktijken en samenwerkingsverbanden. De Friesland kijkt naar wet- en regelgeving, kwaliteit, beschikbaarheid en het voldoen aan alle voorwaarden die horen bij goede huisartsenzorg.

Mondzorg is ook een punt van aandacht

Te weinig mensen gaan regelmatig naar de tandarts, mede door de hoge kosten. Er is extra veel aandacht voor het belang van goede mondzorg voor kinderen. Dit is gratis beschikbaar vanuit de basisverzekering. Het blijkt dat sommige ouders niet op de hoogte zijn van deze basisregeling.

Als Verzekerdenraad hebben we een belangrijke antennefunctie. We maken zaken die wij in onze omgeving horen of zien en die relevant zijn bespreekbaar.

Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

Programmamanager PGO Noord-Nederland, Michel Evers praat ons bij over de belangrijkste toekomstige opbrengsten: burgers krijgen meer regie over de eigen zorg, verminderen van zorgkosten en het ontlasten van zorgprofessionals. Duidelijk wordt dat dit project zeer breed wordt gesteund en ondersteund door veel verschillende zorgaanbieders. Het belang van een PGO wordt breed gezien en gevoeld.

Sluiting 2 van de 4 ziekenhuizen en nieuwbouw in Joure

De ontwikkelingen rondom het advies van de sluiting van twee van de vier ziekenhuizen in Friesland en het bouwen van een derde ziekenhuis in Joure krijgt een toelichting. Het advies beschrijft een voorkeursscenario dat is ontstaan vanuit uitgebreid onderzoek. De komende tijd zal met veel stakeholders gesproken worden over de gevolgen en kansen die gedurende het proces gaan ontstaan de komende jaren.

De Verzekerdenraad heeft o.a. vragen gesteld over beschikbaarheid van specialistische ziekenhuiszorg in combinatie met basisziekenhuiszorg. Het MCL Leeuwarden blijft binnen Friesland het topklinische ziekenhuis waar specialistische zorg geboden wordt. Ook de beschikbaarheid van acute zorg is een belangrijk punt bij de planvorming. Uiteraard kijkt De Friesland hierin scherp mee.

Over mij

Als vader van een 10 jarige dochter (een ouder is altijd bezig met het beste voor z’n kind) en een partner tevens werkzaam in de zorg, ben ik veel bezig met zorg(en). Daarom vind ik het belangrijk om bij te dragen aan betere gezondheidszorg. De Verzekerdenraad is voor mij een mooi, relevant en professioneel vormgegeven podium. Ik heb een lange carrière in de medisch specialistische zorg.

Nu werk ik in het sociaal domein in Sneek. Hier verzorg ik met een team vanuit een samenwerking tussen de organisaties Alliade en GGZ Friesland de uitvoering en transformatie van de WMO binnen een groot deel van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ik woon in Techum, Leeuwarden. Ter ontspanning wandel ik graag, doe ik spelletjes met het gezin en speel ik zo nu en dan en potje golf.