Bijeenkomst Verzekerdenraad 9 mei door Sander Holterman

In deze bijeenkomst stond het bespreken van het Friese regiobeeld en de transformatieopgave centraal. Daarnaast hebben we een kijkje achter de schermen gekregen bij de afhandeling van klachten en geschillen.

Regiobeeld en zorgtransformatie:

De afgelopen jaren heeft De Friesland samen met het zorgveld een regiobeeld opgesteld. Dit geeft inzicht in de gezondheidsverschillen tussen inwoners, het zorggebruik, het zorgaanbod, bestaande samenwerkingsverbanden en arbeidsmarktontwikkelingen.

Op basis van dit regiobeeld heeft De Friesland drie belangrijke opgaven vastgesteld om de zorg en ondersteuning in Friesland toekomstbestendig te houden. Namelijk: preventie, het versterken van de eerste lijnszorg met speciale aandacht voor ouderen en toekomstbestendige medisch specialistische zorg.

De Verzekerdenraad heeft benoemd waar zij de uitdagingen ziet en meegedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. In een interessante en levendige discussie hebben we vastgesteld dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan of één blauwdruk. Wel dat er al mooie voorbeelden in de regio zijn. En dat we met samenwerking en in kleine stappen vooruit kunnen. Daar zet de Verzekerdenraad zich graag voor in.

Klachten en geschillen

De coördinator van de klachtencommissie nam ons tijdens deze bijeenkomst mee in het proces van afhandeling van klachten en geschillen. Als Verzekerdenraad krijgen we regelmatig inzicht in het aantal klachten per onderwerp en hoe snel deze afgehandeld worden. We hebben vragen gesteld over de aard van klachten, het gevoerde beleid maar ook over maatwerk in schrijnende situaties. Het was leerzaam en interessant om te horen hoe beleidskeuzes tot stand komen en hoe klachten ook tot aanpassing van polisvoorwaarden kunnen leiden.

In mijn werk als onderzoeker en als inwoner van een Fries dorp ben ik erg geïnteresseerd in preventie. Tijdens het symposium Seker & Sûn heb ik veel inspiratie opgedaan bij sessies over Bloeizones en de Friese Preventie Aanpak

Seker en Sun

Twee dagen na de bijeenkomst met de Verzekerdenraad vond in Leeuwarden het symposium 'Anders omgaan met Gezondheid' plaats. Dit werd georganiseerd door Seker en Sûn: het samenwerkingsproject om invulling te geven aan de gezondheidszorg voor 2030 in Friesland. Ook hier was de Verzekerdenraad aanwezig om de stem van de verzekerden te vertegenwoordigen en geïnspireerd te raken. Er waren sessies over onder andere de arbeidsmarkt, het versterken van 'mienskip', mobiliteit, digitalisering, Bloeizones en de Friese Preventie Aanpak. De Friesland organiseerde zelf een sessie over domeinoverstijgende samenwerking.

Over mij

Ik woon sinds 2016 met mijn gezin in De Knipe (gemeente Heerenveen) en ben vanaf dat moment ook verzekerd bij De Friesland. Sinds eind 2021 zit ik in de Verzekerdenraad. Ik werk in een onderzoeksgroep aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar doe ik onderzoek naar innovaties in de gezondheidszorg.