Eerstelijnsverblijf
Vergoeding 2024

Eerstelijnsverblijf is tijdelijk verblijf in een instelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorghotel. Het verblijf is medisch noodzakelijk als er sprake is van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Of als het gaat om palliatief terminale zorg met verblijf. Je behandelend arts heeft dan aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er moet sprake zijn van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Heeft je behandelend arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat krijg je vergoed?

 • verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten is. Verder dient op de locatie van het verblijf minimaal een verpleegkundige van deskundigheidsniveau 4 als eerstverantwoordelijke verpleegkundige aanwezig te zijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan je huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts of medisch specialist. De verwijzer zorgt voor een medische overdracht naar de instelling waar je gaat verblijven.

Je hebt soms toestemming nodig

 • Gaat je verblijf langer dan drie maanden duren? Dan vraag je voor de zestigste dag van je verblijf vooraf toestemming bij ons aan voor de verlenging van het verblijf. Dit geldt niet bij palliatief terminale zorg.
 • Wil je verblijven bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Hiervoor moet je zorgverlener het formulier "Aanvraag toestemming ELV niet-gecontracteerde zorgverleners" gebruiken.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er moet sprake zijn van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Heeft je behandelend arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat krijg je vergoed?

 • verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten is. Verder dient op de locatie van het verblijf minimaal een verpleegkundige van deskundigheidsniveau 4 als eerstverantwoordelijke verpleegkundige aanwezig te zijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan je huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts of medisch specialist. De verwijzer zorgt voor een medische overdracht naar de instelling waar je gaat verblijven.

Je hebt soms toestemming nodig

 • Gaat je verblijf langer dan drie maanden duren? Dan vraag je voor de zestigste dag van je verblijf vooraf toestemming bij ons aan voor de verlenging van het verblijf. Dit geldt niet bij palliatief terminale zorg.
 • Wil je verblijven bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Hiervoor moet je zorgverlener het formulier "Aanvraag toestemming ELV niet-gecontracteerde zorgverleners" gebruiken.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Opstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er moet sprake zijn van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Heeft je behandelend arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat krijg je vergoed?

 • verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten is. Verder dient op de locatie van het verblijf minimaal een verpleegkundige van deskundigheidsniveau 4 als eerstverantwoordelijke verpleegkundige aanwezig te zijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan je huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts of medisch specialist. De verwijzer zorgt voor een medische overdracht naar de instelling waar je gaat verblijven.

Je hebt soms toestemming nodig

 • Gaat je verblijf langer dan drie maanden duren? Dan vraag je voor de zestigste dag van je verblijf vooraf toestemming bij ons aan voor de verlenging van het verblijf. Dit geldt niet bij palliatief terminale zorg.
 • Wil je verblijven bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Hiervoor moet je zorgverlener het formulier "Aanvraag toestemming ELV niet-gecontracteerde zorgverleners" gebruiken.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Doorstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er moet sprake zijn van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Heeft je behandelend arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat krijg je vergoed?

 • verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten is. Verder dient op de locatie van het verblijf minimaal een verpleegkundige van deskundigheidsniveau 4 als eerstverantwoordelijke verpleegkundige aanwezig te zijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan je huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts of medisch specialist. De verwijzer zorgt voor een medische overdracht naar de instelling waar je gaat verblijven.

Je hebt soms toestemming nodig

 • Gaat je verblijf langer dan drie maanden duren? Dan vraag je voor de zestigste dag van je verblijf vooraf toestemming bij ons aan voor de verlenging van het verblijf. Dit geldt niet bij palliatief terminale zorg.
 • Wil je verblijven bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Hiervoor moet je zorgverlener het formulier "Aanvraag toestemming ELV niet-gecontracteerde zorgverleners" gebruiken.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaard

geen extra vergoeding

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • vanwege een medische reden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er moet sprake zijn van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden. Heeft je behandelend arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat krijg je vergoed?

 • verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten is. Verder dient op de locatie van het verblijf minimaal een verpleegkundige van deskundigheidsniveau 4 als eerstverantwoordelijke verpleegkundige aanwezig te zijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan je huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts of medisch specialist. De verwijzer zorgt voor een medische overdracht naar de instelling waar je gaat verblijven.

Je hebt soms toestemming nodig

 • Gaat je verblijf langer dan drie maanden duren? Dan vraag je voor de zestigste dag van je verblijf vooraf toestemming bij ons aan voor de verlenging van het verblijf. Dit geldt niet bij palliatief terminale zorg.
 • Wil je verblijven bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Hiervoor moet je zorgverlener het formulier "Aanvraag toestemming ELV niet-gecontracteerde zorgverleners" gebruiken.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer