Orgaan- en weefseltransplantatie
Vergoeding 2023

Bij een orgaantransplantatie wordt een niet of slecht functionerend orgaan bij iemand vervangen door eenzelfde orgaan van iemand anders; een donor. Organen die in Nederland worden getransplanteerd zijn de nier, de alvleesklier, de lever, het hart, longen en de dunne darm. Weefsels die getransplanteerd worden zijn het hoornvlies, hart- en vaatkleppen, bot- en peesweefsels en huid.

Bekijk de vergoedingen van 2024
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Budgetgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaardgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Extrageen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Optimaalgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Frieso Compleetgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

Deze zorg komt ten laste van je verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van zorg aan de donor na afloop van de hieronder genoemde periode voor zover die zorg verband houdt met de opname. Ook de vervoerskosten van de donor vallen buiten het eigen risico, als deze zelf een zorgverzekering heeft afgesloten.

Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Wat krijg je vergoed?

 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, het bewaren, het verwijderen en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.
 • Zorg aan de donor gedurende ten hoogste 13 weken of, bij een levertransplantatie, gedurende een half jaar, na ontslag uit een instelling waarin de donor was opgenomen in verband met selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal voor zover die zorg verband houdt met de opname.
 • Het vervoer van de donor in de laagste klasse van het openbaar vervoer binnen Nederland of, als dit medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en in verband met deze zorg. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Het vervoer van en naar Nederland, van een in het buitenland woonachtige nier-, lever- of beenmergdonor bij een verzekerde in Nederland. Dit vervoer wordt vergoed door de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de donor in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding als de transplantatie plaatsvindt buiten de landen van de EU/EER, tenzij de donor je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e en 3e graad is en deze in een land buiten de EU/EER woont.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis met een daartoe vereiste vergunning.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Je hebt soms toestemming nodig

Ja, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die niet door De Friesland is gecontracteerd heb je pas recht op een vergoeding als De Friesland je aanvraag heeft goedgekeurd en toestemming heeft verleend. Voor het vervoer van de donor moet je vooraf toestemming aanvragen via de Vervoerslijn.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer