Tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar
Vergoeding 2024

Voor reguliere tandartskosten zoals een controle of gaatje vullen bij de tandarts of een consult bij de mondhygiëniste heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig.

De volgende behandelingen worden uit je basisverzekering vergoed:

Je betaalt voor tandzorg uit de basisverzekering eigen risico.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekeringgeen vergoeding
AV Frieso Compleet

maximaal € 600 per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Je maximale vergoeding is voor alle tandheelkundige behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaal je de rest van de kosten zelf. In het nieuwe kalenderjaar heb je opnieuw recht op de maximale vergoeding uit je tandverzekering.

Deze behandelingen krijg je voor 100% vergoed

 • consulten, weekendconsult, spoedconsult (C-codes)
 • preventieve mondzorg zoals gebitsreiniging en fluorbehandeling (M-codes)
 • vullingen (V-codes)
 • verdovingen (A-codes)
 • de eigen bijdrage van je volledig kunstgebit en/of klikgebit voor de boven- en/of onderkaak (m.u.v. de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten, hiervoor is de vergoeding 80% i.p.v. 100%)
 • alleen vergoeding uit de AV Tand Optimaal voor orthodontie (F-codes): eenmalig maximaal € 750 voor een nieuwe behandeling vanaf 18 jaar. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .

Andere behandelingen krijg je voor 80%* vergoed, zoals:

 • trekken van tanden en kiezen (H-codes)
 • tandvleesbehandeling (T-codes)
 • implantaten
 • kronen
 • bruggen
 • wortelkanaalbehandelingen
 • gedeeltelijk kunstgebit
 • materiaal- en techniekkosten

*Heb je de AV Frieso Compleet? Dan is de vergoeding 100%.

Staat je behandeling of code er niet tussen?

Bekijk dan je vergoeding per tandartscode .

Moet je naar de tandarts als gevolg van een ongeval?

Dan lees je meer over deze vergoeding op tandheelkundige kosten na een ongeval.

Wat krijg je niet vergoed?

 • orthodontie (beugel). Vanaf 18 jaar wordt orthodontie alleen vergoed vanuit onze AV Tand Optimaal. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .
 • cosmetische behandelingen, waaronder
  • het uitwendig bleken van elementen (E97 en E98)
  • niet-medisch noodzakelijke facings (schildjes) die aangebracht worden om het uiterlijk van het gebit te verbeteren in een gezonde mond
 • mondbeschermer
 • volledige narcose (verdoving van uw hele lichaam)
 • gemiste afspraken
 • keuringsrapporten
 • autotransplantaten (H38 en H39)
 • een therapeutische injectie met botox (G44)
 • tanden en kiezen trekken door een kaakchirurg (gecompliceerde extractie), of kijk bij de vergoeding Kaakchirurgie

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een:

 • tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG
 • vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut'
 • tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’
 • kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • tandtechnicus, voor kleine reparaties aan een gedeeltelijk kunstgebit (plaatje of frame)

Vind een zorgverlener bij je in de buurt op Zorgkaart Nederland . Een gecontracteerde kaakchirurg vind je in onze Zorgzoeker. Bij een niet-gecontracteerde kaakchirurg krijg je minder vergoed.

Je hebt soms een verwijzing nodig

 • Ga je naar de kaakchirurg? Dan heb je een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Ga je naar de mondhygiënist voor röntgenfoto's, het behandelen van gaatjes of een verdoving via een injectie? Dan heeft de mondhygiënist hiervoor een opdracht nodig van een tandarts of kaakchirurg. Tenzij de zorg wordt verleend door een geregistreerd-mondhygiënist op grond van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekeringgeen vergoeding
Tand Standaard

maximaal € 250,- per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Je maximale vergoeding is voor alle tandheelkundige behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaal je de rest van de kosten zelf. In het nieuwe kalenderjaar heb je opnieuw recht op de maximale vergoeding uit je tandverzekering.

Deze behandelingen krijg je voor 100% vergoed

 • consulten, weekendconsult, spoedconsult (C-codes)
 • preventieve mondzorg zoals gebitsreiniging en fluorbehandeling (M-codes)
 • vullingen (V-codes)
 • verdovingen (A-codes)
 • de eigen bijdrage van je volledig kunstgebit en/of klikgebit voor de boven- en/of onderkaak (m.u.v. de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten, hiervoor is de vergoeding 80% i.p.v. 100%)
 • alleen vergoeding uit de AV Tand Optimaal voor orthodontie (F-codes): eenmalig maximaal € 750 voor een nieuwe behandeling vanaf 18 jaar. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .

Andere behandelingen krijg je voor 80%* vergoed, zoals:

 • trekken van tanden en kiezen (H-codes)
 • tandvleesbehandeling (T-codes)
 • implantaten
 • kronen
 • bruggen
 • wortelkanaalbehandelingen
 • gedeeltelijk kunstgebit
 • materiaal- en techniekkosten

*Heb je de AV Frieso Compleet? Dan is de vergoeding 100%.

Staat je behandeling of code er niet tussen?

Bekijk dan je vergoeding per tandartscode .

Moet je naar de tandarts als gevolg van een ongeval?

Dan lees je meer over deze vergoeding op tandheelkundige kosten na een ongeval.

Wat krijg je niet vergoed?

 • orthodontie (beugel). Vanaf 18 jaar wordt orthodontie alleen vergoed vanuit onze AV Tand Optimaal. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .
 • cosmetische behandelingen, waaronder
  • het uitwendig bleken van elementen (E97 en E98)
  • niet-medisch noodzakelijke facings (schildjes) die aangebracht worden om het uiterlijk van het gebit te verbeteren in een gezonde mond
 • mondbeschermer
 • volledige narcose (verdoving van uw hele lichaam)
 • gemiste afspraken
 • keuringsrapporten
 • autotransplantaten (H38 en H39)
 • een therapeutische injectie met botox (G44)
 • tanden en kiezen trekken door een kaakchirurg (gecompliceerde extractie), of kijk bij de vergoeding Kaakchirurgie

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een:

 • tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG
 • vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut'
 • tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’
 • kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • tandtechnicus, voor kleine reparaties aan een gedeeltelijk kunstgebit (plaatje of frame)

Vind een zorgverlener bij je in de buurt op Zorgkaart Nederland . Een gecontracteerde kaakchirurg vind je in onze Zorgzoeker. Bij een niet-gecontracteerde kaakchirurg krijg je minder vergoed.

Je hebt soms een verwijzing nodig

 • Ga je naar de kaakchirurg? Dan heb je een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Ga je naar de mondhygiënist voor röntgenfoto's, het behandelen van gaatjes of een verdoving via een injectie? Dan heeft de mondhygiënist hiervoor een opdracht nodig van een tandarts of kaakchirurg. Tenzij de zorg wordt verleend door een geregistreerd-mondhygiënist op grond van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekeringgeen vergoeding
Tand Extra

maximaal € 500,- per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Je maximale vergoeding is voor alle tandheelkundige behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaal je de rest van de kosten zelf. In het nieuwe kalenderjaar heb je opnieuw recht op de maximale vergoeding uit je tandverzekering.

Deze behandelingen krijg je voor 100% vergoed

 • consulten, weekendconsult, spoedconsult (C-codes)
 • preventieve mondzorg zoals gebitsreiniging en fluorbehandeling (M-codes)
 • vullingen (V-codes)
 • verdovingen (A-codes)
 • de eigen bijdrage van je volledig kunstgebit en/of klikgebit voor de boven- en/of onderkaak (m.u.v. de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten, hiervoor is de vergoeding 80% i.p.v. 100%)
 • alleen vergoeding uit de AV Tand Optimaal voor orthodontie (F-codes): eenmalig maximaal € 750 voor een nieuwe behandeling vanaf 18 jaar. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .

Andere behandelingen krijg je voor 80%* vergoed, zoals:

 • trekken van tanden en kiezen (H-codes)
 • tandvleesbehandeling (T-codes)
 • implantaten
 • kronen
 • bruggen
 • wortelkanaalbehandelingen
 • gedeeltelijk kunstgebit
 • materiaal- en techniekkosten

*Heb je de AV Frieso Compleet? Dan is de vergoeding 100%.

Staat je behandeling of code er niet tussen?

Bekijk dan je vergoeding per tandartscode .

Moet je naar de tandarts als gevolg van een ongeval?

Dan lees je meer over deze vergoeding op tandheelkundige kosten na een ongeval.

Wat krijg je niet vergoed?

 • orthodontie (beugel). Vanaf 18 jaar wordt orthodontie alleen vergoed vanuit onze AV Tand Optimaal. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .
 • cosmetische behandelingen, waaronder
  • het uitwendig bleken van elementen (E97 en E98)
  • niet-medisch noodzakelijke facings (schildjes) die aangebracht worden om het uiterlijk van het gebit te verbeteren in een gezonde mond
 • mondbeschermer
 • volledige narcose (verdoving van uw hele lichaam)
 • gemiste afspraken
 • keuringsrapporten
 • autotransplantaten (H38 en H39)
 • een therapeutische injectie met botox (G44)
 • tanden en kiezen trekken door een kaakchirurg (gecompliceerde extractie), of kijk bij de vergoeding Kaakchirurgie

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een:

 • tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG
 • vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut'
 • tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’
 • kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • tandtechnicus, voor kleine reparaties aan een gedeeltelijk kunstgebit (plaatje of frame)

Vind een zorgverlener bij je in de buurt op Zorgkaart Nederland . Een gecontracteerde kaakchirurg vind je in onze Zorgzoeker. Bij een niet-gecontracteerde kaakchirurg krijg je minder vergoed.

Je hebt soms een verwijzing nodig

 • Ga je naar de kaakchirurg? Dan heb je een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Ga je naar de mondhygiënist voor röntgenfoto's, het behandelen van gaatjes of een verdoving via een injectie? Dan heeft de mondhygiënist hiervoor een opdracht nodig van een tandarts of kaakchirurg. Tenzij de zorg wordt verleend door een geregistreerd-mondhygiënist op grond van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekeringgeen vergoeding
Tand Optimaal

maximaal € 1.000,- per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt geen eigen risico
Collectiviteitsvoordeel Bekijk of je een extra vergoeding krijgt uit jouw collectief.

Je maximale vergoeding is voor alle tandheelkundige behandelingen samen

Als het bedrag op is, betaal je de rest van de kosten zelf. In het nieuwe kalenderjaar heb je opnieuw recht op de maximale vergoeding uit je tandverzekering.

Deze behandelingen krijg je voor 100% vergoed

 • consulten, weekendconsult, spoedconsult (C-codes)
 • preventieve mondzorg zoals gebitsreiniging en fluorbehandeling (M-codes)
 • vullingen (V-codes)
 • verdovingen (A-codes)
 • de eigen bijdrage van je volledig kunstgebit en/of klikgebit voor de boven- en/of onderkaak (m.u.v. de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten, hiervoor is de vergoeding 80% i.p.v. 100%)
 • alleen vergoeding uit de AV Tand Optimaal voor orthodontie (F-codes): eenmalig maximaal € 750 voor een nieuwe behandeling vanaf 18 jaar. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .

Andere behandelingen krijg je voor 80%* vergoed, zoals:

 • trekken van tanden en kiezen (H-codes)
 • tandvleesbehandeling (T-codes)
 • implantaten
 • kronen
 • bruggen
 • wortelkanaalbehandelingen
 • gedeeltelijk kunstgebit
 • materiaal- en techniekkosten

*Heb je de AV Frieso Compleet? Dan is de vergoeding 100%.

Staat je behandeling of code er niet tussen?

Bekijk dan je vergoeding per tandartscode .

Moet je naar de tandarts als gevolg van een ongeval?

Dan lees je meer over deze vergoeding op tandheelkundige kosten na een ongeval.

Wat krijg je niet vergoed?

 • orthodontie (beugel). Vanaf 18 jaar wordt orthodontie alleen vergoed vanuit onze AV Tand Optimaal. Lees meer over de vergoeding orthodontie vanaf 18 jaar .
 • cosmetische behandelingen, waaronder
  • het uitwendig bleken van elementen (E97 en E98)
  • niet-medisch noodzakelijke facings (schildjes) die aangebracht worden om het uiterlijk van het gebit te verbeteren in een gezonde mond
 • mondbeschermer
 • volledige narcose (verdoving van uw hele lichaam)
 • gemiste afspraken
 • keuringsrapporten
 • autotransplantaten (H38 en H39)
 • een therapeutische injectie met botox (G44)
 • tanden en kiezen trekken door een kaakchirurg (gecompliceerde extractie), of kijk bij de vergoeding Kaakchirurgie

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een:

 • tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG
 • vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut'
 • tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’
 • kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • tandtechnicus, voor kleine reparaties aan een gedeeltelijk kunstgebit (plaatje of frame)

Vind een zorgverlener bij je in de buurt op Zorgkaart Nederland . Een gecontracteerde kaakchirurg vind je in onze Zorgzoeker. Bij een niet-gecontracteerde kaakchirurg krijg je minder vergoed.

Je hebt soms een verwijzing nodig

 • Ga je naar de kaakchirurg? Dan heb je een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Ga je naar de mondhygiënist voor röntgenfoto's, het behandelen van gaatjes of een verdoving via een injectie? Dan heeft de mondhygiënist hiervoor een opdracht nodig van een tandarts of kaakchirurg. Tenzij de zorg wordt verleend door een geregistreerd-mondhygiënist op grond van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer