Hoeveel vergoeding krijg ik voor de tandarts of mondhygiëniste?

U heeft een rekening van de tandarts of een begroting. Wat krijgt u vergoed uit uw tandartsverzekering? En wat moet u zelf betalen? Gebruik onderstaand rekenmiddel om te zien welke kosten u vergoed krijgt in 2021 en hoeveel u mogelijk moet bijbetalen. U heeft alleen de tandartscode nodig van uw behandeling. Deze codes vindt u op de rekening of begroting.

*De rekentool geldt alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.

Een kunstgebit of prothese krijgt u voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie de vergoedingspagina over kunstgebit volledige prothese of kunstgebit op implantaten.

Maximale vergoeding per kalenderjaar

Uw tandartsverzekering vergoedt tot een maximaal bedrag per kalenderjaar. Dit bedrag hangt af van uw verzekering. Alle kosten die boven het maximum komen en de eventuele eigen bijdrage betaalt u zelf. Hoeveel u nog kunt declareren, ziet u in Mijn De Friesland.