AV Tand Extra

Uitgebreid verzekerd voor uw tandartskosten

Wilt u vergoedingen voor veel tandartsbehandelingen en kosten? Dan past de uitgebreide AV Tand Extra bij u. Met deze aanvullende tandartsverzekering bent u uitstekend verzekerd tot maximaal € 500,- per jaar tegen een scherpe premie. Bereken binnen 3 minuten uw premie.

Stel u krijgt een ongeval en moet hierdoor naar de tandarts. Uw tandartskosten worden dan vergoed tot maximaal € 2.000,- per ongeval.
U krijgt maximaal € 500,- per kalenderjaar vergoed. Bijvoorbeeld voor uw consult bij de tandarts of mondhygiënist, een vulling, verdoving of het trekken van een tand of kies.
Voor de meest voorkomende kosten krijgt u een volledige vergoeding. Dit zijn kosten voor een consult en diagnostiek (C-codes), preventieve mondzorg (M-codes), vullingen (V-codes) en verdovingen (A-codes).
Naast een consult, preventie, vulling en verdoving zijn er ook andere tandartskosten. Zoals het trekken van een tand of kies, het plaatsen van een kroon of brug, of een wortelkanaalbehandeling. Deze kosten krijgt u voor 80% vergoed. Materiaal- en techniekkosten worden niet vergoed.
In de basisverzekering is er een eigen bijdrage voor een gebitsprothese (kunstgebit). Deze eigen bijdrage wordt vanuit de AV Tand Extra volledig vergoed tot het maximum van € 500,-.
€ 23,25 p/mnd
Bereken uw premie

Over de AV Tand Extra

De AV Tand Extra is een uitgebreide tandartsverzekering. Hiermee dekt u tandartskosten tot maximaal € 500,- per jaar.

Vergoeding AV Tand Extra

100% vergoeding
Voor de meest voorkomende kosten krijgt u een volledige vergoeding. Dit zijn kosten voor een consult en diagnostiek (C-codes), preventieve mondzorg (M-codes), vullingen (V-codes) en verdovingen (A-codes). Ook de eigen bijdrage uit de basisverzekering voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese wordt 100% vergoed, m.u.v. materiaal- en techniekkosten.

80% vergoeding
Overige codes zoals het maken van een foto, het trekken van een tand of kies, het plaatsen van een kroon of brug of een wortelkanaalbehandeling worden 80% vergoed.

Geen vergoeding materiaal- en techniekkosten
De AV Tand Extra vergoedt geen materiaal- en techniekkosten. Dit zijn de materiaal- en techniekkosten voor het maken van bijvoorbeeld een kroon, brug of gebitsprothese. Vanuit de AV Tand Optimaal worden wel materiaal- en techniekkosten vergoed.

Geen vergoeding orthodontie
Er is geen vergoeding voor orthodontie vanuit de AV Tand Extra. Vanuit de AV Tand Optimaal is er wel een vergoeding voor orthodontie. De AV Tand Optimaal vergoedt maximaal € 750,- voor orthodontie vanaf 18 jaar.

Tandartskosten als gevolg van een ongeval
Heeft u tandartskosten als gevolg van een ongeval? Dan vergoeden we hiervoor maximaal € 2.000,- per ongeval.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij een:

 • Tandarts
 • Kaakchirurg (let op: zorg verleend door een kaakchirurg valt in de meeste gevallen onder uw basisverzekering. De kosten tellen dan mee voor het eigen risico.)
 • Tandprotheticus
 • Vrijgevestigde mondhygiënist
 • Orthodontist

Bereken uw premie

Voorwaarden en zorgverzekeringskaart

Bekijk de voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen.

Bekijk de Zorgverzekeringskaart

Met de AV Tand Extra

 • Tandartskosten tot maximaal € 500,- vergoed
 • Verzekerd voor € 23,25 p/mnd
 • Eigen bijdrage bij een gebitsprothese vergoed, m.u.v. materiaal- en techniekkosten
 • Goed verzekerd tegen tandartskosten
 • Maximale vergoeding € 500,- per kalenderjaar
 • 100% vergoeding meest voorkomende tandartskosten (consulten, preventie, vullingen en verdovingen)
 • 80% vergoeding meeste overige tandartskosten
 • Eigen bijdrage gebitsprothese: 100% vergoeding, m.u.v. materiaal- en techniekkosten
 • Tandartskosten na een ongeval: maximaal € 2.000,- per ongeval

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor