Ziekenvervoer per auto, (lig)taxi of openbaar vervoer
Vergoeding 2024

Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Je reist met het openbaar vervoer, (lig)taxi of eigen auto.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen bijdrage

Je betaalt € 118,- eigen bijdrage per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • Nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • Blijvend visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • Rolstoel afhankelijk zijn.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • Jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • Gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • Gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep worden verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

 • Ziekenvervoer - eigen vervoer, openbaar vervoer en (lig)taxivervoer - tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,38 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding overnachting in plaats van vervoer

 • Ben je aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 89,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • Je krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar je wordt behandeld.
 • Als je kiest voor het recht op overnachting, dan komt je recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van je huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.
 • Wil je een overnachting declareren? Dan moet je de de originele en duidelijk gespecificeerde nota’s van je overnachtingskosten bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om een betaalbewijs, ook wanneer je de nota contant hebt betaald.

Wat krijg je niet vergoed?

 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • Reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je kunt in aanmerking komen voor de hardheidsclausule

Als je langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat je nodig hebt i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. Je kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel .

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Je hebt vooraf toestemming nodig

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit vraag je zelf snel, veilig en makkelijk aan via onze De Friesland App. Of telefonisch via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of je recht hebt op vervoer en op welke vorm.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen bijdrage

Je betaalt € 118,- eigen bijdrage per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • Nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • Blijvend visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • Rolstoel afhankelijk zijn.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • Jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • Gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • Gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep worden verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

 • Ziekenvervoer - eigen vervoer, openbaar vervoer en (lig)taxivervoer - tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,38 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding overnachting in plaats van vervoer

 • Ben je aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 89,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • Je krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar je wordt behandeld.
 • Als je kiest voor het recht op overnachting, dan komt je recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van je huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.
 • Wil je een overnachting declareren? Dan moet je de de originele en duidelijk gespecificeerde nota’s van je overnachtingskosten bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om een betaalbewijs, ook wanneer je de nota contant hebt betaald.

Wat krijg je niet vergoed?

 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • Reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je kunt in aanmerking komen voor de hardheidsclausule

Als je langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat je nodig hebt i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. Je kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel .

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Je hebt vooraf toestemming nodig

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit vraag je zelf snel, veilig en makkelijk aan via onze De Friesland App. Of telefonisch via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of je recht hebt op vervoer en op welke vorm.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Opstapgeen extra vergoeding
Eigen bijdrage

Je betaalt € 118,- eigen bijdrage per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • Nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • Blijvend visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • Rolstoel afhankelijk zijn.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • Jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • Gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • Gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep worden verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

 • Ziekenvervoer - eigen vervoer, openbaar vervoer en (lig)taxivervoer - tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,38 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding overnachting in plaats van vervoer

 • Ben je aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 89,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • Je krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar je wordt behandeld.
 • Als je kiest voor het recht op overnachting, dan komt je recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van je huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.
 • Wil je een overnachting declareren? Dan moet je de de originele en duidelijk gespecificeerde nota’s van je overnachtingskosten bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om een betaalbewijs, ook wanneer je de nota contant hebt betaald.

Wat krijg je niet vergoed?

 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • Reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je kunt in aanmerking komen voor de hardheidsclausule

Als je langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat je nodig hebt i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. Je kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel .

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Je hebt vooraf toestemming nodig

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit vraag je zelf snel, veilig en makkelijk aan via onze De Friesland App. Of telefonisch via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of je recht hebt op vervoer en op welke vorm.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Doorstapgeen extra vergoeding
Eigen bijdrage

Je betaalt € 118,- eigen bijdrage per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • Nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • Blijvend visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • Rolstoel afhankelijk zijn.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • Jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • Gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • Gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep worden verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

 • Ziekenvervoer - eigen vervoer, openbaar vervoer en (lig)taxivervoer - tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,38 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding overnachting in plaats van vervoer

 • Ben je aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 89,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • Je krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar je wordt behandeld.
 • Als je kiest voor het recht op overnachting, dan komt je recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van je huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.
 • Wil je een overnachting declareren? Dan moet je de de originele en duidelijk gespecificeerde nota’s van je overnachtingskosten bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om een betaalbewijs, ook wanneer je de nota contant hebt betaald.

Wat krijg je niet vergoed?

 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • Reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je kunt in aanmerking komen voor de hardheidsclausule

Als je langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat je nodig hebt i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. Je kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel .

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Je hebt vooraf toestemming nodig

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit vraag je zelf snel, veilig en makkelijk aan via onze De Friesland App. Of telefonisch via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of je recht hebt op vervoer en op welke vorm.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaard

geen extra vergoeding

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen bijdrage

Je betaalt € 118,- eigen bijdrage per kalenderjaar

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • Nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn.
 • Radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling.
 • Blijvend visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen.
 • Rolstoel afhankelijk zijn.
 • Vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule).
 • Jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.
 • Gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg.
 • Gebruik maken van dagbehandelingen die in een groep worden verleend, in verband met zorg voor speciale patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

 • Ziekenvervoer - eigen vervoer, openbaar vervoer en (lig)taxivervoer - tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Vergoeding per kilometer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,38 per kilometer.

Vergoeding openbaar vervoer

De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding overnachting in plaats van vervoer

 • Ben je aangewezen op vervoer, dan kunnen wij een bedrag van maximaal € 89,- per overnachting vergoeden voor de kosten van verblijf (logies).
 • Deze vergoeding komt dan in de plaats van een vergoeding voor kosten van het vervoer.
 • Voorwaarde hiervoor is dat dit vervoer op ten minste drie achtereenvolgende dagen nodig zou zijn.
 • Je krijgt dan een vergoeding voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en voor twee of meer overnachtingen in de buurt van waar je wordt behandeld.
 • Als je kiest voor het recht op overnachting, dan komt je recht op ziekenvervoer voor die periode te vervallen. Dit geldt niet voor de heen- en terugreis van je huis naar de behandellocatie op de eerste en laatste dag.
 • Wil je een overnachting declareren? Dan moet je de de originele en duidelijk gespecificeerde nota’s van je overnachtingskosten bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om een betaalbewijs, ook wanneer je de nota contant hebt betaald.

Wat krijg je niet vergoed?

 • Reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld reiskosten voor maatschappelijk werk.
 • Reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis.
 • Reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je kunt in aanmerking komen voor de hardheidsclausule

Als je langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval berekenen wij met behulp van een vaste formule of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat je nodig hebt i.v.m. consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling noodzakelijk zijn.

Hoe berekenen we het aantal te vergoeden kilometers?

We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Easy Travel. Je kunt ook zelf het aantal kilometers van uw route berekenen met de routeplanner van Easy Travel .

Voor reiskosten via openbaar vervoer gebruiken wij www.9292.nl. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files.

Je hebt vooraf toestemming nodig

Voor ziekenvervoer, vervoer van een (of eventueel twee) begeleider(s) en voor overnachtingen in plaats van vervoer heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit vraag je zelf snel, veilig en makkelijk aan via onze De Friesland App. Of telefonisch via de Vervoerslijn, telefoonnummer (058) 291 38 19, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of je recht hebt op vervoer en op welke vorm.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer