Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Vergoeding 2024

Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op behandeling door een team van behandelaars, in verband met een beperking van het gezichtsvermogen (visuele beperking), een beperking van het gehoor (auditieve beperking), een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis of een combinatie van deze beperkingen.

Bekijk de vergoedingen van 2023
Verzekerd bij ons?
Log in met DigiD en bekijk je vergoeding.

Vergoeding en voorwaarden

Kies je pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij het pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • doof of slechthorend zijn.
 • blind of slechtziend zijn.
 • een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • een combinatie van deze beperkingen hebben.

Wat krijg je vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek: onderzoek naar welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met je handicap.
 • Praktische hulp aan jezelf, maar ook aan je directe omgeving (bijv. ouders, verzorgers, kinderen), om te leren omgaan met je handicap waardoor je jezelf beter kunt redden. Bijvoorbeeld het leren van gebarentaal. Je moet dan wel zelf in zorg zijn bij een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op:

 • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren.
 • Complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Zorg bij een communicatieve beperking als je 23 jaar of ouder bent.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een instelling voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is je handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je huisarts.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je geen visuele beperking, auditieve beperking of communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis? Maar ben je wel aangewezen op zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan moet je zorgverlener voorafgaand aan de behandeling toestemming bij ons aanvragen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Instapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • doof of slechthorend zijn.
 • blind of slechtziend zijn.
 • een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • een combinatie van deze beperkingen hebben.

Wat krijg je vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek: onderzoek naar welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met je handicap.
 • Praktische hulp aan jezelf, maar ook aan je directe omgeving (bijv. ouders, verzorgers, kinderen), om te leren omgaan met je handicap waardoor je jezelf beter kunt redden. Bijvoorbeeld het leren van gebarentaal. Je moet dan wel zelf in zorg zijn bij een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op:

 • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren.
 • Complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Zorg bij een communicatieve beperking als je 23 jaar of ouder bent.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een instelling voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is je handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je huisarts.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je geen visuele beperking, auditieve beperking of communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis? Maar ben je wel aangewezen op zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan moet je zorgverlener voorafgaand aan de behandeling toestemming bij ons aanvragen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Opstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • doof of slechthorend zijn.
 • blind of slechtziend zijn.
 • een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • een combinatie van deze beperkingen hebben.

Wat krijg je vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek: onderzoek naar welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met je handicap.
 • Praktische hulp aan jezelf, maar ook aan je directe omgeving (bijv. ouders, verzorgers, kinderen), om te leren omgaan met je handicap waardoor je jezelf beter kunt redden. Bijvoorbeeld het leren van gebarentaal. Je moet dan wel zelf in zorg zijn bij een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op:

 • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren.
 • Complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Zorg bij een communicatieve beperking als je 23 jaar of ouder bent.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een instelling voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is je handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je huisarts.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je geen visuele beperking, auditieve beperking of communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis? Maar ben je wel aangewezen op zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan moet je zorgverlener voorafgaand aan de behandeling toestemming bij ons aanvragen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Doorstapgeen extra vergoeding
Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • doof of slechthorend zijn.
 • blind of slechtziend zijn.
 • een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • een combinatie van deze beperkingen hebben.

Wat krijg je vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek: onderzoek naar welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met je handicap.
 • Praktische hulp aan jezelf, maar ook aan je directe omgeving (bijv. ouders, verzorgers, kinderen), om te leren omgaan met je handicap waardoor je jezelf beter kunt redden. Bijvoorbeeld het leren van gebarentaal. Je moet dan wel zelf in zorg zijn bij een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op:

 • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren.
 • Complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Zorg bij een communicatieve beperking als je 23 jaar of ouder bent.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een instelling voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is je handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je huisarts.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je geen visuele beperking, auditieve beperking of communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis? Maar ben je wel aangewezen op zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan moet je zorgverlener voorafgaand aan de behandeling toestemming bij ons aanvragen.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering

100%

AV Standaard

geen extra vergoeding

De AV Standaard bieden wij niet meer aan in combinatie met de Zelf Bewust Polis. Heb je deze combinatie al? Dan kun je deze nog wel blijven gebruiken.

Eigen risico U betaalt eigen risico

De vergoeding is voor mensen die:

 • doof of slechthorend zijn.
 • blind of slechtziend zijn.
 • een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • een combinatie van deze beperkingen hebben.

Wat krijg je vergoed?

 • Handelingsgerichte diagnostiek: onderzoek naar welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • Psychische hulp om te leren omgaan met je handicap.
 • Praktische hulp aan jezelf, maar ook aan je directe omgeving (bijv. ouders, verzorgers, kinderen), om te leren omgaan met je handicap waardoor je jezelf beter kunt redden. Bijvoorbeeld het leren van gebarentaal. Je moet dan wel zelf in zorg zijn bij een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op:

 • Onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren.
 • Complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Zorg bij een communicatieve beperking als je 23 jaar of ouder bent.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een instelling voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Je krijgt volledige vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgverlener worden de kosten volledig vergoed.

Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je in je voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding je recht hebt.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over niet-gecontracteerde zorg.

Je hebt een verwijzing nodig

Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is je handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je huisarts.

Je hebt soms toestemming nodig

Heb je geen visuele beperking, auditieve beperking of communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis? Maar ben je wel aangewezen op zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan moet je zorgverlener voorafgaand aan de behandeling toestemming bij ons aanvragen.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer